Thí sinh đang học lớp 12 năm học 2021-2022 thực hiện ĐKDT trực tuyến trên Hệ thống Quản lý thi (QLT); thí sinh tự do thực hiện ĐKDT trực tiếp tại đơn vị ĐKDT do Sở GDĐT quy định.

Ngày 4/5/2022, các thí sinh bắt đầu thực hiện việc ĐKDT tốt nghiệp THPT chính thức. Trong các ngày ĐKDT, hệ thống quản lý thi hoạt động ổn định, việc ĐKDT của thí sinh diễn ra bình thường, cơ bản thuận lợi đối với tất cả các đối tượng thí sinh.

Tính đến 17h00 ngày 13/5/2022, có 1.001.011 thí sinh ĐKDT, trong đó, số thí sinh ĐKDT trực tuyến là 934.186 (chiếm 93,32%); số thí sinh ĐKDT trực tiếp là 66.827 (chiếm 6,68%).

Theo quy định, đến 17h00 ngày 13/5/2022, hệ thống quản lý thi khóa chức năng “ĐKDT”.

Trước đó, để công tác ĐKDT đảm bảo nghiêm túc, hiệu quả, cung cấp thông tin dữ liệu chính xác phục vụ tổ chức thi an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế và đảm bảo quyền lợi cho các đối tượng thí sinh, trong các ngày 21 và 22/4/2022, Bộ GDĐT đã tổ chức hội nghị quán triệt quy chế thi và tập huấn nghiệp vụ tổ chức thi cho các Sở GDĐT, trong đó, lưu ý tập huấn kỹ nội dung đổi mới về ĐKDT.

Ngay sau đó, các Sở GDĐT đã triển khai tập huấn cho cán bộ làm công tác thi tại các trường phổ thông (trước ngày 26/4/2022) và chỉ đạo các trường phổ thông quán triệt quy chế, hướng dẫn học sinh ĐKDT.

Từ ngày 26/4/2022 đến hết ngày 29/4/2022, trường phổ thông cấp cho các thí sinh đang học lớp 12 năm học 2021-2022 tài khoản (là số CCCD/CMND của thí sinh; trường hợp thí sinh không có CCCD/CMND thì sử dụng mã số định danh được cơ quan Công an cấp để thay thế) và mật khẩu để truy cập Hệ thống QLT.

Các thí sinh này có thể thử ĐKDT trực tuyến trên Hệ thống QLT ngay sau khi được cấp tài khoản và mật khẩu cho đến hết ngày 03/5/2022.

Thí sinh bắt đầu thực hiện ĐKDT chính thức từ 06h00 ngày 04/5/2022 đến 17h00 ngày 13/5/2022.

Bộ GDĐT yêu cầu đơn vị cung cấp dịch vụ bố trí tổng đài hỗ trợ (1800 8000 nhánh số 2) gồm 34 bàn trực theo yêu cầu hỗ trợ 24/7 để hướng dẫn thí sinh và số lượng hỗ trợ viên đã được tập huấn nghiệp vụ tăng 50% so với năm trước; yêu cầu chủ động giám sát số lượng truy cập và chuẩn bị phương án, chuẩn bị thiết bị dự phòng để bổ sung kịp thời khi hệ thống có nguy cơ xảy ra tắc nghẽn.

Đồng thời đề nghị các Sở GDĐT, các trường phổ thông phân công người hỗ trợ thí sinh trong quá trình thực hiện ĐKDT trực tuyến (cả thử đăng ký và đăng ký chính thức).

 

Phương Hiếu