Dưới sự giảng dạy, hướng dẫn của nhà báo Đỗ Doãn Hoàng, Báo Lao động, học viên đến từ các chi hội nhà báo các địa phương, T.Ư, được cung cấp các kiến thức, kỹ năng làm báo hiện đại.

Giảng viên khái quát các vấn đề về tôn giáo, cách tiếp cận các khái niệm liên quan đến yếu tố tâm linh, các phong tục tập quán vùng miền, văn hóa của các vùng đất, nơi phát tích tôn giáo.

Học viên đến từ các chi hội nhà báo các địa phương và T.Ư  

Bên cạnh đó, học viên được tiếp cận kỹ năng mềm trong việc khai thác, xử lý thông tin, lưu trữ tài liệu; thuyết phục tòa soạn khi thực hiện các phóng sự có vấn đề nhạy cảm.

Ngoài ra, lớp học còn được nghe, xem các tác phẩm báo chí điển hình phản ánh các vấn đề điều tra, an sinh xã hội, tôn giáo, được người dân, độc giả và xã  hội quan tâm.

 Trà Vân