Để duy trì thành quả phòng, chống dịch, thực hiện mục tiêu kép, bảo vệ sức khoẻ người dân và du khách, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) đã đề nghị các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong lĩnh vực văn hoá, thể thao, du lịch. 

Trong đó có đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn đăng ký và tự đánh giá an toàn Covid-19 theo hướng dẫn của Bộ VHTTDL tại Công văn số 4159/BVHTTDL- TCDL để kết nối với hệ thống an toàn Covid quốc gia.

Trước đó, để tăng cường công tác phòng, chống dịch tại các cơ sở lưu trú du lịch, tháng 11/2020, Bộ VHTTDL đã có Công văn số 4159/BVHTTDL- TCDL gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị phối hợp thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19. Tại công văn này, Bộ VHTTDL đã đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các sở quản ly du lịch và các đơn vị liên quan yêu cầu bắt buộc các cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn đăng ký và tự đánh giá an toàn Covid-19 trên website http://safe.tourism.com.vn.

Theo báo cáo của Tổng cục Du lịch, hiện nay, 63/63 tỉnh, thành phố đã tham gia hệ thống này với khoảng gần 9.000/30.000 cơ sở lưu trú du lịch trên toàn quốc (hơn 30% tổng số cơ sơ sở lưu trú cả đang hoạt động và tạm dừng hoạt động) tự đánh giá an toàn. Và gần như toàn bộ những cơ sở lưu trú tham gia vào đăng ký và tự đánh giá an toàn Covid-19 là đang hoạt động.

Trước diễn biến quá nhanh và quá phức tạp của dịch Covid-19 khi xuất hiện liên tiếp các ca lây nhiễm trong cộng đồng tại một số tỉnh, thành phố, ngày 10/5, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thuỷ yêu cầu Tổng cục Du lịch tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn, giám sát các địa phương, cơ sở lưu trú việc thực hiện đăng ký và tự đánh giá an toàn Covid-19. Đồng thời, bóc tách rõ trên hệ thống những cơ sở lưu trú đang hoạt động và tạm dừng hoạt động để có những hướng dẫn, nhắc nhở phù hợp.

“Việc thực hiện đăng ký và tự đánh giá an toàn Covid-19 sẽ phải thực hiện lâu dài, kể cả khi chúng ta đã khống chế được dịch nên ngay từ bây giờ khi dịch đang bùng phát trong cộng đồng phải thực hiện tốt, kết nối với hệ thống an toàn Covid quốc gia”, Thứ trưởng Trịnh Thị Thuỷ nói.

Hiện nay, có tình trạng một số cơ sở lưu trú đăng ký một lần nhưng không đăng ký và tự đánh giá hàng ngày, hoặc có địa phương có hệ thống đánh giá an toàn Covid-19 riêng chứ chưa kết nối hệ thống chung.

Thứ trưởng Trịnh Thị Thuỷ cũng yêu cầu Tổng cục Du lịch nghiên cứu và chuyển tải thông tin về các đơn vị đã đăng ký, tự đánh giá an toàn Covid-19 lên trang bản đồ số Du lịch Việt Nam an toàn. Giao Cục Văn hoá cơ sở chủ trì, phối hợp với Tổng cục Du lịch, Cục Di sản văn hoá, Cục Nghệ thuật biểu diễn… xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát các địa phương thực hiện công tác phòng, chống dịch trong lĩnh vực văn hoá, thể thao, du lịch… Các đơn vị chủ động triển khai việc kiểm tra, giám sát trong phạm vi quản lý của mình, chỉ rõ địa phương nào làm tốt, địa phương nào chưa làm tốt, báo cáo kết quả thực hiện với lãnh đạo bộ.  

Bộ VHTTDL sẽ tiếp tục gửi văn bản tới UBND các tỉnh, thành phố đề nghị phối hợp đôn đốc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, chỉ đạo các cơ sở lưu trú thực hiện nghiêm việc đăng ký và tự đánh giá an toàn Covid-19.

Đồng thời, Bộ sẽ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội dung trên nhằm góp phần bảo vệ sức khoẻ của người dân và du khách; ngăn chặn việc lây lan dịch bệnh qua đường du lịch; tăng cường trách nhiệm trong công cuộc phòng, chống dịch của quốc gia.

Thái Hải