Năm 2023, điểm tổng hợp chỉ số PAPI của Thừa Thiên Huế đạt trên 46,04 điểm. Trong đó, 8 chỉ số thành phần của tỉnh, 4 chỉ số nằm trong top 10 của toàn quốc, gồm có các chỉ số công ứng dịch vụ công đứng thứ nhất toàn quốc; công khai, minh bạch đứng vị thứ 3; kiểm soát tham nhũng trong khu vực công đứng vị thứ thứ 3; quản trị môi trường đứng thứ 4; ngoài ra có 3 chỉ số số nằm trong nhóm cao của toàn quốc.

Để vươn lên vị trí thứ nhất toàn quốc xếp hạng PAPI, Thừa Thiên Huế đã tập trung nhiều giải pháp nhằm nâng cao chỉ số PAPI qua từng năm, với mục tiêu hướng tới cải thiện hiệu quả phục vụ nhân dân của chính quyền địa phương, nâng cao tinh thần phục vụ nhân dân, tăng cường công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình của các tổ chức công; tạo cơ hội cho người dân tham gia đánh giá hiệu quả hoạt động của chính quyền, vận động chính quyền cải thiện cung cách phục vụ nhân dân và thúc đẩy việc tự đánh giá để đổi mới.

Thừa Thiên Huế cũng tập trung thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để cải thiện điểm số ở cả 8 nội dung đánh giá của PAPI; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan Nhà nước, trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trong nỗ lực nâng điểm Chỉ số PAPI của tỉnh.

Theo báo cáo đánh giá của PAPI 2023, chất lượng quản trị và hành chính công tại các tỉnh, thành phố phía Bắc và miền Trung có xu hướng được người dân đánh giá cao hơn so với các địa phương phía Nam.

Báo cáo Chỉ số PAPI 2023 đánh dấu năm thứ 15 của Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam và chặng đường phát triển để được ghi nhận là bộ chỉ số thường niên theo dõi và đóng góp vào quy trình chính sách lấy người dân làm trung tâm lớn nhất ở Việt Nam hiện nay.

Chỉ số PAPI đã và đang đóng vai trò đặc biệt như một tấm gương phản ánh đánh giá của người dân về hiệu quả thực hiện trách nhiệm và nghĩa vụ của các cấp chính quyền đã được ghi trong Hiến pháp, pháp luật và chính sách đối với những vấn đề gắn với đời sống thường nhật, nhu cầu và kỳ vọng của người dân Việt Nam.

Chỉ số PAPI cũng đã và đang tạo ra diễn đàn để các nhà hoạch định chính sách, các nhà hoạt động thực tiễn và công dân cùng tham gia thảo luận và tìm kiếm giải pháp để chính quyền trung ương và địa phương có thể phục vụ người dân Việt Nam tốt hơn, bảo đảm không ai bị bỏ lại phía sau trong tiến trình phát triển bền vững của đất nước.

TKBT