Thay vì ngăn chặn việc lấn chiếm thì lãnh đạo UBND xã Tứ Hiệp lại hướng dẫn gia đình ông Chiến làm thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích ông Chiến lấn chiếm của chùa!?

Sau khi Báo phát hành, ngày 9/10/2019, UBND huyện Thanh Trì có Văn bản số 2024/UBND-TN&MT về việc phúc đáp phản ánh của Báo Thanh tra về việc liên quan đến việc sử dụng đất của Chùa Văn Điển.

UBND huyện Thanh Trì cho rằng, diện tích của Chùa Văn Điển không phải bị lấn chiếm làm mất đi 5.000m2 mà do trong quá trình trích lục bản đồ đề nghị xếp hạng, cán bộ thụ lý đã ghi nhầm diện tích thửa đất số 191 là 8.724m2. Tuy nhiên đối chiếu với hồ sơ, thửa đất số 191 là 3.724m2.

Đối với diện tích đất lấn chiếm của hộ ông Chiến, theo UBND huyện Thanh Trì, gia đình ông Chiến chỉ lấn chiếm của chùa 37,8m2 và gia đình ông Chiến đã đồng ý trả lại diện tích đất này cho chùa.

Ngoài ra còn có 23,4m2 có nguồn gốc là đất bờ mương do UBND xã Tứ Hiệp quản lý tiếp giáp với đất nhà chùa và liền với thửa đất 37,8m2 đất lấn chiếm của ông Chiến sẽ được UBND xã Tứ Hiệp trả lại cho chùa với tổng diện tích là 61,2m2.

Tuy nhiên, Trụ trì Chùa Văn Điển Thích Giác Minh vẫn chưa đồng ý với cách giải quyết của UBND huyện Thanh Trì và cho rằng, ông Chiến lấn chiếm đất của chùa nhiều hơn diện tích mà UBND huyện Thanh Trì xác định. Trụ trì Chùa Văn Điển Thích Giác Minh đề nghị ông Chiến trả lại cho nhà chùa tổng diện tích là 80m2.

Liên quan đến vụ việc này, ngày 25/9/2019, Sở Văn hóa và Thể thao (VHTT) Hà Nội đã có Công văn số 3486/SVH&TT-QLDT gửi tới UBND huyện Thanh Trì. Văn bản này khẳng định: “Hồ sơ xếp hạng di tích chùa Văn Điển lưu tại Ban quản lý di tích danh thắng cho thấy: Tại thời điểm lập hồ sơ xếp hạng di tích năm 1995, khu vực khoanh vùng bảo vệ di tích bao gồm 1 khu vực: Khu vực I là 10.461m² gồm các thửa số 191, 192, 193, ranh giới: phía Đông giáp mương nước, phía Tây giáp đường làng, phía Nam giáp mương nước và đường đi, phía Bắc giáp thửa đất số 182, 181, 180, 179, 178, 177. Các khu vực bảo vệ di tích được thể hiện trên tờ trích lục bản đồ (tờ số 6), lập năm 1987, không thể hiện tọa độ, kích thước.

Vị trí lấn chiếm đất di tích lịch sử của ông Chiến đã được Chủ tịch UBND xã Tứ Hiệp làm thủ tục trình cấp trên cấp “sổ đỏ”. Ảnh: TQ

 

Sở VHTT Hà Nội đề nghị UBND huyện Thanh Trì chỉ đạo phòng ban chức năng rà soát, kiểm tra hiện trạng đất của chùa Văn Điển. Tiến hành chồng chỉ giới bản đồ khoanh vùng khu vực bảo vệ di tích lập năm 1995 lên bản đồ hiện trạng; Trường hợp bản đồ hiện trạng và bản đồ khoanh vùng khu vực bảo vệ di tích trùng khớp về góc cạnh, hình thể (trùng khớp chỉ giới) nhưng có sự thay đổi về tổng diện tích: thực hiện lập hồ sơ số hóa, trình cấp thẩm quyền chấp thuận chủ trương điều chỉnh số liệu tổng diện tích.

Trường hợp phát sinh về chỉ giới khu vực khoanh vùng bảo vệ di tích (không trùng khớp chỉ giới): thực hiện lập hồ sơ dự kiến điều chỉnh khoanh vùng khu vực bảo vệ di tích, trình cấp thẩm quyền chủ trương điều chỉnh khoanh vùng khu vực bảo vệ di tích, trong đó nêu rõ nguồn gốc, quá trình sử dụng, lý do, mục đích và phương án điều chỉnh…”.

Theo ông Trường Thành, Trưởng Phòng nghiệp vụ Ban quản lý di tích danh thắng Hà Nội, huyện Thanh Trì đang chịu trách nhiệm đo vẽ và báo cáo về diện tích đất chùa tới Sở VH&TT, phía Sở có trách nhiệm báo cáo với UBND TP Hà Nội. Còn thành phố có trách nhiệm báo cáo với Bộ VH&TT về diện tích đất chùa bị biến động để có phương hướng giải quyết.

UBND huyện Thanh Trì đã có Công văn số 1698/UBND-TN&MT ngày 28/8/2019 gửi tới Sở VHTT báo cáo về sự biến động đất chùa. Tuy nhiên, báo cáo này đã lờ đi việc ông Tạ Đăng Doanh, Chủ tịch UBND xã Tứ Hiệp làm hồ sơ hợp pháp hóa đất lấn chiếm di tích lịch sử chùa cho ông Phạm Duy Chiến. Ngay trong Công văn số 3486/SVH&TT-QLDT của Sở VHTT cũng không đề nghị huyện Thanh Trì làm rõ hành vi vi phạm của ông Doanh. Một mặt đề nghị UBND huyện Thanh Trì đo vẽ lại diện tích, mặt khác Sở VHTT không đưa ra lộ trình thời gian để huyện Thanh Trì thông báo kết quả đo vẽ. Chính vì vậy, đến giờ thông tin về công tác đo đạc cũng như làm rõ trách nhiệm của ông Tạ Đăng Doanh vẫn chưa được công bố. 

Trần Quý