Lợi nhuận vượt 56% so với cùng kỳ

TKV cho biết, năm 2023, lợi nhuận trước thuế toàn Tập đoàn khoảng 7.800 tỷ đồng; bằng 156% kế hoạch năm. Trong đó, lợi nhuận trước thuế của Công ty mẹ TKV năm 2023 dự kiến đạt 5.100 tỷ đồng, bằng 134,9% so với kế hoạch năm.

Báo cáo tài chính từ phía TKV cho thấy, năm 2023 là năm thắng lớn của TKV khi doanh thu tổng số toàn Tập đoàn đạt trên 170 nghìn tỷ đồng; bằng 101,2% kế hoạch năm. Trong đó, sản lượng than tiêu thụ của Tập đoàn đạt 47,916 triệu tấn, bằng 103,05% so với kế hoạch năm và bằng 100,31% so với cùng kỳ năm 2022; sản lượng Alumin (quy đổi) tiêu thụ đạt 1,416 triệu tấn, bằng 108,93% so với kế hoạch năm và bằng 96,39% so với cùng kỳ năm 2022.

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/tổng tài sản bình quân (ROA) năm 2023 toàn Tập đoàn dự kiến đạt 5,22% và của Công ty mẹ TKV là 4,86%; tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu bình quân (ROE) năm 2023 toàn Tập đoàn dự kiến là 12,86%. Trong đó, ROE của Công ty mẹ TKV là 10,1%, cao hơn 2,20% so với số kế hoạch được Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp giao tại Quyết định số 283/QĐ-UBQLV ngày 15/6/2023 (7,90%).

Hệ số bảo toàn vốn năm 2023 của Công ty mẹ TKV là 1,03 lần. Vốn Nhà nước trong kỳ được bảo toàn và phát triển. Cùng với đó, các hệ số tài chính của Tập đoàn tiếp tục được duy trì trong phạm vi an toàn cho phép. Cụ thể, hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu hợp nhất toàn Tập đoàn năm 2023 là 1,20 lần, giảm 0,27 lần so với năm 2022 (tương ứng giảm 1,47 lần). Công ty Mẹ TKV dự kiến là 0,87 giảm 0,21 lần so với năm 2022 (tương ứng giảm 1,08 lần). Như vậy, hệ số nợ của TKV thấp hơn nhiều so với quy định tối đa ≤ 3,0 lần.

Bên cạnh đó, hệ số khả năng thanh toán hợp nhất toàn Tập đoàn năm 2023 là 1,14 lần, tăng 0,02 lần so với năm 2022. Hệ số khả năng thanh toán của TKV tiếp tục được duy trì ở mức an toàn ≥1,0 lần. Hệ số bảo toàn vốn năm 2023 của Công ty mẹ TKV là 1,03 lần, vốn Nhà nước trong kỳ được bảo toàn và phát triển.

Nộp ngân sách 29.118 tỷ đồng, tiền lương tăng 11,9 %

Với vị thế và vai trò tập đoàn kinh tế trụ cột của đất nước về năng lượng, là công cụ điều tiết vĩ mô của Chính phủ, trong những năm qua, TKV không chỉ thực hiện tốt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh mà con chú trọng thực hiện đầy đủ và kịp thời nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước, không để xảy ra tình trạng chậm nộp hay phát sinh nợ quá hạn.

Tổng số nộp ngân sách toàn Tập đoàn trong năm 2023 là 29.118 tỷ đồng, bằng 114,19% kế hoạch năm (25.500 tỷ đồng) và bằng 134,72% so với cùng kỳ năm trước (21.613 tỷ đồng).

Không chỉ làm tròn "nghĩa vụ" với Nhà nước, TKV còn "trách nhiệm" với người lao động khi trong năm 2023, tiền lương bình quân toàn Tập đoàn đạt 16,8 triệu đồng/người/tháng, tăng 11,9 % so với kế hoạch và tương đương với thực hiện năm 2022.

Số thợ lò đạt 24 triệu đồng mỗi tháng đã tăng 13,2% so với kế hoạch đề ra. Trong năm, có tới hơn 9.000 thợ lò thu nhập trên 300 triệu đồng, chiếm gần 40% tổng số thợ lò toàn TKV. Nhiều chế độ phúc lợi mang tính đặc thù được TKV duy trì và thực hiện đều đặn cho người lao động như khám sức khỏe định kỳ; các chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật; chế độ ăn ca, ăn định lượng; tổ chức tham quan, nghỉ mát… Thu nhập bình quân tăng cùng với những đãi ngộ riêng có của TKV đã góp phần cải thiện đời sống của hơn 90 nghìn người lao động tại các tỉnh thành nơi Tập đoàn đứng chân.

Mặc dù chịu những tác động của tình hình thế giới, khu vực, nhưng có thể thấy, những kết quả mà Tập đoàn TKV đã đạt được là rất đáng khích lệ. Đời sống vật chất, tinh thần của người lao động toàn ngành được cải thiện rõ rệt. Khả năng tự chủ tài chính tăng lên, tính thanh khoản của toàn hệ thống được duy trì ổn định ở mức cao, vốn Nhà nước được bảo toàn và phát triển.... Đây sẽ là những tiền đề quan trọng để TKV tiếp tục giữ vững vai trò là tập đoàn kinh tế trụ cột của đất nước về năng lượng.

Trọng Tài