TKV cho biết, năm 2023, bối cảnh thế giới, khu vực tiếp tục có nhiều biến động phức tạp, khó lường, nhiều diễn biến mới chưa từng có tiền lệ, tác động lớn đến các nền kinh tế gây nhiều khó khăn, thách thức cho các quốc gia và Việt Nam không phải là ngoại lệ.

Song, với sự chủ động, linh hoạt, quyết liệt trong xử lý các vướng mắc phát sinh, kịp thời ban hành các giải pháp quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh phù hợp, TKV và các đơn vị đã hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

Trong năm 2023, tiền lương bình quân toàn Tập đoàn TKV đạt 16,8 triệu đồng/người/tháng, tăng 11,9 % so với kế hoạch đặt ra. Tiền lương bình quân thợ lò đạt 24 triệu đồng/người/tháng (tăng 13,2%). Trong đó, có trên 9.000 thợ lò có thu nhập trên 300 triệu đồng/năm, chiếm 38% tổng số thợ lò, tăng 30% so với thực hiện năm 2022.

TKV cũng ban hành và thực hiện các chế độ phúc lợi mang tính đặc thù nhằm chăm lo tốt hơn sức khỏe, đời sống cho người lao động như: Khám sức khỏe định kỳ; các chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật; chế độ ăn ca, ăn định lượng; tổ chức tham quan, nghỉ mát cho người lao động…

“Có thể nói năm 2023 mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng TKV tiếp tục đạt được những kết quả rất đáng khích lệ. Đời sống vật chất, tinh thần của người lao động toàn ngành được cải thiện rõ rệt. Khả năng tự chủ tài chính tăng lên, tính thanh khoản của toàn hệ thống được duy trì ổn định ở mức cao, vốn Nhà nước được bảo toàn và phát triển. Đây cũng là những điều kiện thuận lợi để TKV thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 đã được phê duyệt” -  đại diện TKV cho biết.

Với TKV, năm 2023 là một năm đáng nhớ khi doanh thu toàn Tập đoàn không chỉ đạt mà còn vượt kế hoạch đề ra với tổng doanh thu trên 170.000 tỷ đồng (bằng 101,2% kế hoạch năm).

Sản lượng than tiêu thụ trong năm 2023 đạt 47,916 triệu tấn (bằng 103,05% kế hoạch năm và bằng 100,31% so với cùng kỳ năm 2022). Sản lượng Alumin (quy đổi) tiêu thụ đạt 1,416 triệu tấn (bằng 108,93% so với kế hoạch năm và bằng 96,39% so với cùng kỳ năm 2022).

Đặc biệt, lợi nhuận trước thuế toàn Tập đoàn dự kiến khoảng 7.800 tỷ đồng, bằng 156% kế hoạch năm. Trong đó, lợi nhuận trước thuế của Công ty mẹ TKV năm 2023 dự kiến đạt 5.100 tỷ đồng, con số này bằng 134,9% so với kế hoạch năm (3.780 tỷ đồng).

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ tổng tài sản bình quân (ROA) năm 2023 toàn Tập đoàn dự kiến đạt 5,22% và của Công ty mẹ TKV năm 2023 là 4,86%.

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu bình quân (ROE) năm 2023 toàn Tập đoàn dự kiến là 12,86%. Trong đó, ROE của Công ty mẹ TKV là 10,10%, cao hơn 2,20% so với số kế hoạch được Uỷ ban Quản lý vốn giao tại Quyết định số 283/QĐ-UBQLV ngày 15/6/2023 (7,90%).

Với kết quả kinh doanh trên, các hệ số tài chính của TKV tiếp tục được duy trì trong phạm vi an toàn cho phép. Cụ thể, hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu năm 2023 hợp nhất toàn Tập đoàn là 1,20 lần, giảm 0,27 lần so với năm 2022. Nợ phải trả của Công ty mẹ TKV dự kiến là 0,87 giảm 0,21 lần so với năm 2022. Hệ số nợ của TKV thấp hơn nhiều so với quy định tối đa ≤ 3,0 lần.

Hệ số khả năng thanh toán năm 2023 của TKV là 1,14 lần tăng 0,02 lần so với năm 2022. Riêng Công ty mẹ TKV có hệ số khả năng thanh toán dự kiến là 1,32 lần, tăng 0,02 lần so với năm 2022. Hệ số khả năng thanh toán của TKV tiếp tục được duy trì ở mức an toàn ≥ 1,0 lần.

Hệ số bảo toàn vốn năm 2023 của Công ty mẹ TKV là 1,03 lần. Vốn Nhà nước trong kỳ được bảo toàn và phát triển.

Tổng số nộp ngân sách của TKV trong năm 2023 là 29.118 tỷ đồng, vượt kế hoạch cả năm (bằng 114,19% kế hoạch năm) và bằng 134,72% so với cùng kỳ năm trước (21.613 tỷ đồng).

Đại diện TKV khẳng định: “Tập đoàn sẽ luôn thực hiện đầy đủ và kịp thời nghĩa vụ với Ngân sách Nhà nước, không để xảy ra tình trạng chậm nộp hay phát sinh nợ quá hạn”.

Trọng Tài