Thử lấy ví dụ “nạn phong bì” mới sinh ra và phát triển vài chục năm nay. Báo chí đề cập “văn hóa phong bì” có thể nguy hiểm! Ai cũng cười dễ dãi: Cho vui mà, đáng kể gì… Và, lập tức nó lan rộng. “Lì xì đầu năm”, đầu quý. Vui tuổi già, trẻ nhỏ… Lãnh đạo làm, xã làm, huyện làm…

“Tiền lệ” đã thành “tiền chùa”, “tiền chạy”: Chức quyền, bằng cấp, luận văn, luận án… Mười mấy loại chạy! Và nó đã trở thành “con bệnh thật”. Đó là nạn hối lộ công khai! Và thế là, phong bì cứ thế phình to dần lên theo tước lộc. Một rồi, hai phong bì, thậm chí cả cặp tiền. Dĩ nhiên, người biếu “phong bì” - va ly phải được việc! 

Nạn này, hoành hành ở doanh nghiệp, lan sang Nhà nước và phát triển mạnh ở mọi ngành: Y tế, giáo dục, kiểm định xe cơ giới, hàng không, hải quan, ngân hàng, tòa án, công an, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán… không sót một cơ quan nào mà không dính “nạn phong bì”, tham ô, tham nhũng...

Từ "tham nhũng vặt" đã phát triển thành "đại án" với con số hàng chục, thậm chí hàng trăm tỷ "tiền cám ơn"!

Không nhận có khi bị “phê bình khéo”, bị "đá đểu": “Định lội ngược dòng”, “đi hướng riêng ư”...

Mừng là, trong "không khí củi lửa hiện nay" và hệ thống pháp luật hiện hành, sẽ “không có vùng cấm”, việc đưa và nhận hối lộ hoặc tham ô công quỹ dẫn đến hậu quả là phải chủ động "xin nghỉ công tác" hoặc bị miễn nhiệm, thậm chí “bóc lịch” trong tù suốt đời!

Hoàng Trí