Công ty Tân Thành 9 có địa chỉ trụ sở chính tại LK9 - E45 Khu đô thị mới Đông Sơn, phường An Hưng, TP Thanh Hóa đã khai thác không đúng một trong các thông số của hệ thống khai thác, cụ thể: Không cắt tầng thiết kế 03 tầng, chiều cao tầng 10m; hành vi vi phạm được kiểm tra và phát hiện tại biên bản kiểm tra ngày 13/10/2022 của Sở Xây dựng, theo quy định tại điểm c Khoản 3 Điều 38 Nghị định số 36/2020 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản.

Biện pháp khắc phục hậu quả buộc Công ty Tân Thành 9 phải khai thác đúng các thông số của hệ thống khai thác  tại mỏ đá vôi núi Vức, xã Đông Quang, huyện Đông Sơn và xã Đông Vinh, TP Thanh Hóa theo đúng quy định.

Trước đó, Báo Thanh tra đã phản ánh qua bài “Cần xử lý nghiêm hành vi vi phạm về khai thác khoáng sản của Công ty Tân Thành 9”, nêu rõ: Ngày 13/10/2022, Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công thương, UBND huyện Đông Sơn, UBND TP Thanh Hóa, UBND xã Đông Quang và UBND xã Đông Vinh kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật trong trong hoạt động khai thác khoáng sản đối với Cồng ty Tân Thành 9.

Qua công tác kiểm tra đã chỉ ra Công ty Tân Thành 9 đã khai thác khoáng sản đá vôi làm vật liệu thông thường không đúng một trong các thông số của hệ thống khai thác, nên đã lập biên bản.

                                                                            

Hương Trà