Ngày 13/10/2022, Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở TN&MT, Sở Công thương, UBND huyện Đông Sơn, UBND TP Thanh Hóa, UBND xã Đông Quang và UBND xã Đông Vinh kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật trong trong hoạt động khai thác khoáng sản đối với Cty Tân Thành 9.

Cty Tân Thành 9 được UBND tỉnh cấp Giấy phép số 143/GP-UBND ngày 13/4/2017 tại núi Vức xã Đông Quang, huyện Đông Sơn và xã Đông Vinh, TP Thanh Hóa với diện tích mỏ là 53.800 m2 (tại khu vực khai thác là 49.800 m2; khu vực khai trường là 4.000m2), công suất khai thác là 45.000 m3/năm, thời hạn khai thác đến ngày 11/12/2040.

Qua công tác kiểm tra đã chỉ ra Cty Tân Thành 9 đã khai thác khoáng sản đá vôi làm vật liệu thông thường không đúng một trong các thông số của hệ thống khai thác, nên đã bị lập biên bản do không thực hiện cắt tầng khai thác, trong khi đó theo hồ sơ thiết kế được Sở Xây dựng thẩm định tại Văn bản số 2524/SXD-VLXD thì mỏ đá này đến thời điểm năm 2022 phải có 03 tầng, chiều cao là 10m.

Cty Tân Thành 9 đã có hành vi vi phạm theo quy định tại điểm c, khoản 3, Điều 38 của Nghị định số 36/2020/NĐCP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản.

Hương Trà