Sở Y tế cho biết, qua tổng hợp báo cáo của các đơn vị tới thời điểm hiện nay có 31 trang thiết bị được đưa vào sử dụng. Số còn lại (69 trang thiết bị) dự kiến sẽ được xử lý theo hướng chuyển đến cơ sở khác, đưa vào sử dụng tại cơ sở được trang bị hoặc đưa bác sĩ về vận hành khi có nhu cầu.

Trước đó, Thanh tra tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ban hành Kết luận thanh tra số 04/KL-TTr ngày 31/7/2020 về việc mua sắm trang thiết bị y tế, vật tư y tế và đấu thầu thầu thuốc chữa bệnh trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2014 - 9/2019.

Qua thanh tra đã phát hiện có 100 chủng loại thiết bị được mua sắm từ 2016 - 2017 nhưng đến nay vẫn còn mới nguyên với lý do thiếu đội ngũ vận hành. Các thiết bị y tế này nằm ở trung tâm y tế các huyện, thành phố trong địa bàn tỉnh và tại Bệnh viện Y học Cổ truyền, với tổng giá trị khoảng 16,7 tỷ đồng.

Trong đó, tại Trung tâm Y tế thị xã Phú Mỹ có 2 thiết bị, Trung tâm Y tế huyện Châu Đức có 42 thiết bị, Trung tâm Y tế huyện Long Điền có 16 thiết bị, Trung tâm Y tế TP Bà Rịa có 21 thiết bị, Trung tâm Y tế TP Vũng Tàu có 33 thiết bị và tại Bệnh viện Y học Cổ truyền có 8 thiết bị.

Việc các đơn vị sau khi nhận bàn giao trang thiết bị y tế, nhưng đến thời điểm thanh tra chưa sử dụng có nhiều nguyên nhân, trong đó “có yếu tố con người, đội ngũ y, bác sỹ vận hành thiếu nên không có người chuyên môn để sử dụng…”.

Tại Kết luận thanh tra số 04/KL-TTr, Thanh tra tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã kiến nghị UBND tỉnh xem xét xử lý trách nhiệm của Giám đốc Sở Y tế và giám đốc các cơ sở y tế qua các thời kỳ 2014 - 2019, vì để xảy ra tình trạng thiết bị mua về không sử dụng như trên.

CTV Thành An