Từ năm 2010 - 30/6/2016, HTX Điện năng Nga Thanh đã báo tụt doanh thu 967 triệu đồng để không phải đóng 96,7 triệu đồng tiền thuế giá trị gia tăng. Kế toán của đơn vị này đã chiếm dụng hơn 14 triệu đồng từ tiền thuế VAT. 

Từ tháng 12/2015 - 6/2016 Trưởng ban Kiểm soát Nguyễn Trung Thành ký sai thẩm quyền các phiếu thu chi của HTX. 

Ngoài ra, từ năm 2007- 2012, HTX trích lập quỹ hơn 170 triệu đồng. Đây là tài sản không được phép chia để sử dụng nhưng đơn vị đã đem chia hết. Hiện nay HTX không có người đại diện, quá hạn nhưng chưa thể Đại hội xã viên theo quy định của pháp luật.

Chủ tịch UBND xã Nga Thanh Vũ Ngọc Tiến cho biết: “Sau khi Chủ nhiệm bị bệnh mất vào đầu năm 2016, HTX không có người điều hành, hoạt động bị đình trệ, mắc nhiều sai phạm. Chúng tôi cũng xác định được vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của địa phương với Ban Chủ nhiệm HTX, đã có hơn hàng chục hội nghị về nhân sự, duy trì hoạt động nhưng chỉ đạo không được thực hiện. Anh Thành là Trưởng ban Kiểm soát chỉ là quần chúng, Phó Chủ nhiệm là anh Cần kiêm Bí thư Chi bộ có 5 đảng viên nhưng mời không ai đi họp. Có 1 hộ gia đình kinh doanh nợ hơn 100 triệu đồng tiền điện (tính tới tháng 10/2016), cố tình chây ì không nộp, đã chỉ đạo cắt điện nhưng 6 - 7 lần, anh Cần lại trực tiếp đi đấu lại. Đến nước này chỉ còn cách là giải thể HTX thôi.”

Theo tìm hiểu của PV, HTX Điện năng Nga Thanh được bố trí 2 phòng làm việc tại UBND xã, nhưng đơn vị này “không cần” mà đi thuê ngoài của 1 hộ dân thôn 5, không treo biển hiệu. 

Hệ thống lưới điện được đầu tư năm 2007, một số điểm, cột điện không được đầu tư nâng cấp, bảo dưỡng đã có dấu hiệu xuống cấp. Do HTX mất khả năng điều hành nên các khoản nợ, chi tiêu không còn được kiểm soát theo quy định. Đơn vị cung cấp điện cho HTX đã nhiều lần nhắc nhở, đòi nợ và dọa sẽ cắt điện toàn xã nếu không thanh toán kịp thời, phải có sự can thiệp của cấp trên nếu không thì HTX Nga Thanh sẽ phải quay lại dùng đèn cày.

Liên quan tới sự việc này, ông Bùi Đình Cam, Chủ tịch UBND huyện Nga Sơn cho hay: Những sai phạm của HTX Điện năng Nga Thanh kéo dài, thanh tra đã chỉ ra cụ thể, sai đến đâu xử lý đến đó. Quá thời hạn nhiều lần nhưng HTX không Đại hội xã viên, kiện toàn Ban Chủ nhiệm khiến hoạt động kinh doanh bị đình trệ, các khoản nợ kéo dài. Huyện có chủ trương hoàn thiện hồ sơ để giải thể HTX này, tạm thời giao chính quyền địa phương quản lý. Sau đó đề nghị ngành điện vào tiếp quản, để họ đầu tư nâng cấp, có con người đảm bảo chuyên môn cung ứng điện cho nhân dân được đảm bảo. Không thể để 1 đơn vị hoạt động trì trệ, không hiệu quả đi kìm hãm sự phát triển của toàn xã được.

Văn Thanh