Văn bản nêu rõ, thực hiện Kết luận thanh tra số 3118/KL-TTCP ngày 23/11/2016 của Thanh tra Chính phủ về công tác quản lý, sử dụng đất, quản lý đầu tư xây dựng tại tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2004-2014, UBND tỉnh Hòa Bình đã chỉ đạo các sở, ngành rà soát vốn vay đối với DA hạ tầng khu đô thị sinh thái và dịch vụ Cửu Long để xác định giá đất, tiền sử dụng đất phải nộp vào ngân sách Nhà nước.

Theo báo cáo của chủ đầu tư, đến thời điểm hiện tại đã giải phóng mặt bằng được 48,05ha đất (hoàn thành 88%), ứng tiền chi trả 36,77 tỷ đồng. Tổng số hộ gia đình đã nhận tiền và bàn giao đất cho DA là 106/115 hộ. Chủ đầu tư cũng ứng trước 7,89 tỷ đồng để thực hiện khu tái định cư với diện tích 1,2ha đất. Đến nay, chủ đầu tư mong muốn được tiếp tục triển khai DA, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Cũng tại văn bản này, UBND tỉnh Hòa Bình đề nghị Thanh tra Chính phủ cho phép UBND tỉnh Hòa Bình tiếp tục thực hiện các thủ tục để triển khai DA hạ tầng khu đô thị sinh thái và dịch vụ Cửu Long tại xã Tân Vinh, xã Nhuận Trạch và xã Cư Yên, huyện Lương Sơn.

T.Giang