Thanh tra TP Cần Thơ đã ban hành Thông báo kết luận thanh tra số 37/TB.KL-TTr ngày 9/3/2023 về việc thực hiện các quy định pháp luật phòng, chống tham nhũng tại UBND huyện Cờ Đỏ. Kết quả thanh tra chỉ ra nhiều hạn chế, thiếu sót.

UBND huyện Cờ Đỏ thực hiện xây dựng chương trình, kế hoạch và tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện của một số cơ quan, đơn vị còn hình thức, chưa đảm bảo theo đúng nội dung kế hoạch.

Đoàn thanh tra chọn mẫu ngẫu nhiên bản kê khai tài sản, thu nhập của Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Giáo dục và Đào tạo, UBND thị trấn Cờ Đỏ và UBND xã Trung Hưng, nhận thấy công tác kê khai tài sản, thu nhập chưa thực hiện theo hướng dẫn của Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ.

Việc thực hiện quy định của pháp luật về thu, chi tài chính tại các đơn vị: Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Giáo dục và Đào tạo, UBND thị trấn Cờ Đỏ và UBND xã Trung Hưng còn hạn chế.

Phòng Tài chính - Kế hoạch mua bìa giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, văn phòng phẩm, vật tư văn phòng số lượng chưa hợp lý so với lượng hồ sơ thực tế phát sinh; không mở sổ cấp phát, quản lý sử dụng là chưa đảm bảo việc thực hiện tiết kiệm chống lãng phí theo quy định.

Tại Phòng Giáo dục và Đào tạo, một số nội dung chi thiếu thủ tục như chi tiền công tác phí, một số chứng từ thiếu kế hoạch, lịch công tác hoặc công văn, thư mời và giấy đi đường là chưa đúng quy định tại khoản 3 Điều 3 và Điều 10 Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính.

Đối với UBND xã Trung Hưng, việc lưu giữ hồ sơ, chứng từ thiếu chặt chẽ, không khoa học, chứng từ đề nghị Kho bạc Nhà nước thanh toán không trùng khớp so với hồ sơ, chứng từ gốc. Đơn vị chưa thực hiện công khai và báo cáo tài sản công theo quy định…

leftcenterrightdel
 Thông báo kết luận thanh tra của Thanh tra TP Cần Thơ. Ảnh: CN

Về đầu tư xây dựng, nâng cấp, sửa chữa các dự án, công trình, qua kiểm tra thực tế tại một số công trình trên địa bàn huyện và đối chiếu hồ sơ thiết kế được duyệt cho thấy, Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện và các phòng chuyên môn thực hiện còn một số hạn chế, thiếu sót. Đoàn thanh tra đã kiến nghị xử lý thu hồi nộp vào ngân sách Nhà nước theo quy định.

Thanh tra TP Cần Thơ kiến nghị Chủ tịch UBND TP yêu cầu UBND huyện Cờ Đỏ khắc phục những hạn chế, thiếu sót; nâng cao hơn nữa trách nhiệm của người đứng đầu địa phương trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng theo đúng tinh thần chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực TP.

Thường xuyên quán triệt, chỉ đạo, đôn đốc các ngành chức năng và UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt các giải pháp về phòng, chống tham nhũng. Quan tâm hơn nữa công tác kê khai tài sản, thu nhập, quán triệt đầy đủ ý nghĩa và tầm quan trọng của kê khai tài sản, thu nhập là một trong các biện pháp phòng, ngừa tham nhũng.

Đối với các phòng chuyên môn, UBND thị trấn Cờ Đỏ và UBND xã Trung Hưng, tổ chức rút kinh nghiệm, khắc phục những hạn chế, thiếu sót; thực hiện nghiêm các quy định về tài chính kế toán, nhất là quy trình thủ tục thanh toán kế toán.

Đề nghị Giám đốc Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Cờ Đỏ nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với các cá nhân để xảy ra những hạn chế, thiếu sót trong việc thực hiện các công trình.

Về xử lý kinh tế, Thanh tra TP Cần Thơ kiến nghị UBND huyện Cờ Đỏ chỉ đạo các đơn vị có liên quan khi thanh quyết toán với Công ty TNHH Kiến trúc và Xây dựng Thái Cường (đơn vị thi công) công trình Trường Tiểu học Trung Hưng 1 (giai đoạn 2) giảm trừ số tiền hơn 19 triệu đồng; nộp vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra TP tổng số tiền hơn 58 triệu đồng.

Cảnh Nhật