Tại thời điểm thanh tra, một số quy định của pháp luật giáo dục nghề nghiệp đã được Trường Cao đẳng Hậu cần 1 thực hiện, như: Đã thành lập ban hành quy chế làm việc theo quy định. Đội ngũ nhà giáo đảm bảo trình độ chuyên môn, kỹ thuật, kỹ năng nghề và nghiệp vụ sự phạm dạy nghề theo quy định. Quy định về định mức giờ giảng, thời gian nghỉ hè hằng năm. Thực hiện tuyển sinh theo quy định.

Ngoài ra, Trường Cao đẳng Hậu cần 1 đã ban hành quy chế đào tạo và công khai các nội dung về đào tạo theo quy định. Xây dựng và thực hiện kế hoạch thi tốt nghiệp, ban hành quyết định thành lập hội đồng thi tốt nghiệp…

Tuy nhiên, kết luận thanh tra của Bộ LĐTB&XH cũng chỉ ra nhiều quy định pháp luật về giáo dục nghề nghiệp chưa được Trường Cao đẳng Hậu cần 1 thực hiện hoặc thực hiện chưa đầy đủ.

Tại thời điểm thanh tra, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Hậu cần 1 chưa qua đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ quản lý giáo dục nghề nghiệp theo quy định tại điểm c, khoản 2, Điều 14 Luật Giáo dục nghề nghiệp. Nhà trường thiếu 12/1.149 thiết bị đào tạo ngành Điều dưỡng trình độ cao đẳng theo quy định của Bộ LĐTB&XH và 37/3.441 thiết bị đào tạo ngành kỹ thuật chế biến món ăn trình độ trung cấp theo quy định của Bộ LĐTB&XH. Chưa đảm bảo định mức giờ giảng trong năm học 2022-2023 đối với 3 nhà giáo được kiểm tra là bà Hà Thị Phương Uyên, bà Đỗ Thị Quyên và ông Ngô Bá Cương theo quy định tại khoản 5 Điều 2 Thông tư số 28/2022/TT-BLĐTBXH. Thành phần của hội đồng thẩm định các chương trình đào tạo của trường không có đại diện cơ quan quản lý Nhà nước về giáo dục nghề nghiệp theo quy định.

Đối với việc tổ chức đào tạo thực hành trong đào tạo khối ngành sức khoẻ, Trường Cao đẳng Hậu cần 1 và Bệnh viện Quân y 105 - Tổng cục Hậu cần không ký hợp đồng nguyên tắc và hợp đồng chi tiết về đào tạo thực hành theo quy định tại Điều 6 Nghị định 111/2017/NĐ-CP dẫn đến chưa xác định nhiệm vụ cụ thể của cá nhân, đơn vị thuộc cơ sở giáo dục và cơ sở thực hành để thực hiện chương trình đào tạo thực hành.

Đáng lưu ý, Trường Cao đẳng Hậu cần 1 chưa gửi mẫu phôi bằng tốt nghiệp đến Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Sở LĐTB&XH TP Hà Nội và Công an TP Hà Nội để báo cáo theo quy định của Bộ LĐTB&XH.

Thanh tra Bộ LĐTB&XH kiến nghị Tổng cục Hậu cần, Bộ Quốc phòng chỉ đạo, đôn đốc Trường Cao đẳng Hậu cần 1 khắc phục những sai phạm đã được chỉ ra.

Kiến nghị Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp tham mưu trình Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH đề xuất Quốc hội sửa đổi Chương II Luật Giáo dục nghề nghiệp theo hướng quy định cơ chế đặc thù không thành lập hội đồng trường đối với trường của Bộ Quốc phòng, trong tổ chức, biên chế của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Theo Thanh tra Bộ LĐTB&XH, khoản 1, Điều 11 Luật Giáo dục nghề nghiệp quy định hội đồng trường được thành lập ở trường trung cấp, trường cao đẳng công lập, tuy nhiên không quy định về cơ chế đặc thù đối với các trường là đơn vị trực thuộc các cấp quản lý của Bộ Quốc phòng, nằm trong tổ chức, biên chế của Quân đội nhân dân Việt Nam thì không phải thành lập hội đồng trường vì còn một số khó khăn, vướng mắc.

Đối với Trường Cao đẳng Hậu cần 1, Thanh tra Bộ LĐTB&XH đề nghị Hiệu trưởng phải qua đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ quản lý giáo dục nghề nghiệp theo quy định. Bố trí đầy đủ thiết bị đào tạo ngành Điều dưỡng trình độ cao đẳng. Đảm bảo định mức giờ giảng cho nhà giáo. Thành phần của hội đồng thẩm định chương trình đào tạo phải bảo đảm.

Thanh tra Bộ LĐTBX& đề nghị Trường Cao đẳng Hậu cần 1 khi tổ chức đào tạo thực hành trong đào tạo khối ngành sức khoẻ phải thực hiện việc ký hợp đồng nguyên tắc và hợp đồng chi tiết về đào tạo thực hành tại các cơ sở thực hành theo quy định. Đồng thời gửi mẫu phôi bằng tốt nghiệp đến Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Sở LĐTB&XH TP Hà Nội và Công an TP Hà Nội để báo cáo theo quy định.

Phương Anh