Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai công bố Kết luận thanh tra số 24/KL-STNMT ngày 24/3/2024 về việc sử dụng đất đai, xây dựng, hoạt động kinh doanh tại khu đất 6,74ha thuộc ấp Sông Mây, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom.

Kết luận của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai nêu rõ, tại khu đất 6,74ha có 300m² đất ở nông thôn thuộc thửa đất số 02, tờ bản đồ số 21; khu đất ở này chủ sử dụng đất đã xây dựng nhà ở, phù hợp mục đích sử dụng đất. Phần diện tích còn lại, mục đích sử dụng đất là đất nông nghiệp, chủ sử dụng đã xây dựng công trình trên đất nông nghiệp khi chưa được cơ quan Nhà nước cho phép là vi phạm Điều 57 Luật Đất đai (diện tích vi phạm là 13.160,3m²).

Các công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp trong thời gian dài nhưng UBND xã Bắc Sơn, UBND huyện Trảng Bom và các cơ quan chuyên môn không kiểm tra, xử lý kịp thời; chưa thực hiện nghiêm theo chức trách, nhiệm vụ của UBND các cấp theo quy định. Không thực hiện nghiêm việc xử lý vi phạm hành chính khi phát hiện công trình xây dựng trái phép (nhà thờ tự) vào năm 2015 dẫn đến công trình xây dựng hoàn thiện và đưa vào sử dụng.

Sau khi có Kết luận thanh tra số 408/KL-UBND ngày 6/9/2019 của Chủ tịch UBND huyện Trảng Bom, UBND xã, UBND huyện không xử lý vi phạm hành chính (theo giải trình của UBND huyện Trảng Bom thì các công trình trên đất đã quá thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính). Tuy nhiên, UBND xã, các cơ quan chuyên môn không lập biên bản vi phạm hành chính, UBND huyện không ban hành quyết định khắc phục hậu quả là không đúng theo quy định.

Về xây dựng, UBND xã Bắc Sơn, cơ quan quản lý trật tự xây dựng chưa kịp thời kiểm tra phát hiện, xử lý các công trình vi phạm về trật tự xây dựng trên khu đất; dẫn đến các công trình đã thi công xây dựng hoàn thành đưa vào sử dụng.

Việc Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Bắc Sơn có kiểm tra (2015) phát hiện xây dựng công trình trên đất không được phép xây dựng theo điểm a khoản 7 Điều 13 Nghị định số 121/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng, nhưng chưa lập biên bản xử lý vi phạm hành chính là không đúng theo quy định.

Về thủ tục đầu tư và đăng ký kinh doanh, đối với thủ tục đầu tư: Tại khu đất 6,74ha thuộc địa chỉ số 199 ấp Sông Mây, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, đến nay cơ quan có thẩm quyền chưa thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thực hiện dự án cho Công ty TNHH Phát Lộc - Do; Công ty TNHH Bách Niên Thiên Đức theo quy định của pháp luật về đầu tư.

Về đăng ký kinh quanh, cơ quan đăng ký doanh nghiệp cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với 3 doanh nghiệp (Công ty TNHH Phát Lộc - Do; Công ty TNHH Bách Niên Thiên Đức, chi nhánh Công ty TNHH Phát Lộc - Do) tại địa chỉ số 199 ấp Sông Mây, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai là theo quy định tại Điều 23 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 về đăng ký doanh nghiệp. Sau khi cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì 3 doanh nghiệp này chưa được kiểm tra, đánh giá các nội dung liên quan đến việc đăng ký hoạt động.

Về cơ sở chăm sóc người cao tuổi tại khu đất: Trung tâm chăm sóc người cao tuổi Bách niên Thiên Đức Đồng Nai đang hoạt động kinh doanh dịch vụ, thu phí chăm sóc người cao tuổi tại số 199 ấp Sông Mây, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai không đúng quy định…

Từ những sai phạm nêu trên, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường yêu cầu UBND huyện Trảng Bom xem xét xử lý vi phạm hành chính đối với công trình xây dựng trên đất không đúng mục đích khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép; xem xét xử lý vi phạm hành chính đối với Trung tâm Chăm sóc người cao tuổi Bách niên Thiên Đức Đồng Nai theo quy định; chỉ đạo UBND xã Bắc Sơn và các đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện Kết luận thanh tra 408/KL-UBND ngày 6/9/2019 của Chủ tịch UBND huyện theo quy định của pháp luật, theo dõi, giám sát việc sử dụng đất, xây dựng tại khu đất 6,74ha…

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cũng kiến nghị UBND tỉnh Đồng Nai giao Chủ tịch UBND huyện Trảng Bom xác định trách nhiệm những tổ chức, cá nhân qua các thời kỳ, tổ chức kiểm điểm, xử lý kỷ luật phù hợp, kết quả báo cáo về Sở Nội vụ trong tháng 5/2024.

Thu Huyền