Tại thời điểm thanh tra, Công ty Cổ phần Vinatex Phú Hưng đã tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp cho 100% người thuộc đối tượng bắt buộc phải tham gia; đã nộp đủ số tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động đến hết tháng 2023.

Doanh nghiệp đã ban hành quy chế dân chủ cơ sở tại doanh nghiệp; không thu phí tuyển dụng người lao động; thực hiện quy định về an toàn, vệ sinh lao động. Đặc biệt, tại thời điểm thanh tra, doanh nghiệp không xảy ra khiếu nại, tranh chấp lao động.

Bên cạnh kết quả đạt được, kết luận thanh tra của Bộ LĐTB&XH chỉ ra hàng loạt tồn tại, vi phạm trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về lao động, an toàn vệ sinh lao động tại Công ty Cổ phần Vinatex Phú Hưng.

Tại thời điểm thanh tra, số lượng bên người lao động tham gia đối thoại chưa đảm bảo theo quy định tại tiết a4 điểm a khoản 2 Điều 38 Nghị định số 145/2020-NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ.

Kết luận thanh tra của Bộ LĐTB&XH cũng chỉ rõ, nội quy lao động của công ty có nội dung chưa quy định cụ thể hoặc không phù hợp với quy định của pháp luật, như: Tại khoản 1.2 Điều 1 quy định “tất cả mọi trường hợp khi nghỉ việc đều phải xin phép trước và được sự đồng ý của trưởng các đơn vị trực thuộc công ty” là không đúng quy định tại Điều 115 Bộ luật Lao động.

Tại điểm a khoản 1.3 Điều 1 quy định “trong trường hợp do sản xuất kinh doanh không bố trí được nghỉ vào ngày hàng tuần, người sử dụng lao động phải đảm bảo cho người lao động được nghỉ tính bình quân một tháng ít nhất 1 ngày” là không đúng quy định tại khoản 1 Điều 111 Bộ luật Lao động.

Công ty chưa quy định cụ thể danh mục tài sản, bí mật công nghệ trong sản xuất kinh doanh quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 69 Nghị định số 145/2020/NĐ-C ngày 14/12/2020 của Chính phủ.

Chưa quy định cụ thể hành vi gây thiệt hại nghiêm trọng hoặc đe dọa gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về tài sản, lợi ich của người sử dụng lao động theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 69 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ.

Ngoài ra, công ty không lấy ý kiến Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở khi xây dựng kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động theo quy định tại điểm g khoản 2 Điều 7 Luật An toàn, vệ sinh lao động.

Thẻ an toàn lao động không có ảnh của người được cấp thẻ theo mẫu.

Giấy chứng nhận huấn luyện không có ảnh của người được cấp giấy chứng nhận theo mẫu.

Sổ theo dõi cấp giấy chứng nhận huấn luyện, thẻ an toàn, sổ theo dõi người thuộc nhóm 4 được huấn luyện không có chữ ký của người được huấn luyện theo mẫu.

Khi tổ chức khám sức khỏe định kỳ, lao động nữ không được khám chuyên khoa phụ sản theo quy định tại khoản 2 Điều 21 Luật An toàn, vệ sinh lao động.

Sổ trang cấp, theo dõi việc trang cấp phương tiện bảo vệ cá nhân không có đầy đủ chữ ký xác nhận của người lao động hoặc người đại diện của tổ đội, phân xưởng nơi người lao động làm việc nhận phương tiện bảo vệ cá nhân theo quy định tại khoản 3 Điều 8 Thông tư số 25/2002/TT-BLĐTB&XH ngày 30/11/2022 của Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH.

Từ những tồn tại trên, Chánh Thanh tra Bộ LĐTB&XH đã ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty Cổ phần Vinatex Phú Hưng, đồng thời yêu cầu Tổng Giám đốc doanh nghiệp nghiêm khắc khắc phục vi phạm đã được chỉ ra tại kết luận thanh tra.
Phương Anh