Chung cư này do Công ty (Cty) Cổ phần (CP) Lương thực Đà Nẵng làm chủ đầu tư, được triển khai thực hiện DA chỉ bằng Công văn số 5564 năm 2013 của UBND TP Đà Nẵng.

Tuy nhiên, công văn này chỉ là văn bản đồng ý về chủ trương đầu tư vì không thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục; ký công văn không phải là người có thẩm quyền theo quy định và thiếu các nội dung; trong đó không có nội dung về khu vực để xe công cộng và để xe cho các hộ gia đình, cá nhân theo quy định; gây khiếu kiện kéo dài trong thời gian qua.

Bên cạnh đó, việc chủ đầu tư không có quyền sử dụng đất hợp pháp đối với khu đất đầu tư xây dựng DA chung cư F. Home là không đảm bảo điều kiện làm chủ đầu tư DA theo quy định. Do tại thời điểm lập hồ sơ xin chủ trương chấp thuận đầu tư xây dựng DA, Cty này đã chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho ông Lê Công Chương.

Sở Xây dựng Đà Nẵng cấp giấy phép xây dựng cho Cty xây dựng chung cư F.Home khi thành phần hồ sơ đề nghị cấp phép chưa đầy đủ theo quy định.

Chung cư F. Home được xây dựng với quy mô 760 căn hộ, thuộc trường hợp phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường. Tuy nhiên, DA đã được cấp phép xây dựng khi chủ đầu tư chưa xong việc trình, thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của DA.

Chưa hết, chủ đầu tư không hoàn chỉnh hồ sơ pháp lý điều chỉnh công trình chung cư F. Home từ loại hình nhà ở xã hội sang loại hình nhà ở thương mại và điều chỉnh các chỉ tiêu kiến trúc. DA cũng thiếu hạng mục như bãi đỗ xe, chưa có văn bản nghiệm thu, chưa đủ điều điện đưa vào sử dụng…

Từ đó, việc chủ đầu tư tiến hành ký hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai với các tổ chức, cá nhân khi hồ sơ DA chưa đầy đủ là chưa đảm bảo về điều kiện đối với bất động sản đưa vào kinh doanh.

leftcenterrightdel
Chung cư F. Home của Cty CP Lương thực Đà Nẵng. Ảnh: P.T 

Sau khi có chủ trương cho phép điều chỉnh từ loại hình DA chung cư nhà ở xã hội sang loại hình nhà ở thương mại, Cty chưa hoàn thành hồ sơ pháp lý để điều chỉnh DA. Tuy nhiên, Sở Xây dựng Đà Nẵng vẫn tiếp tục báo cáo đề xuất và được UBND TP cho phép điều chỉnh quy mô, số lượng căn hộ công trình chung cư và chiều cao các tầng; nhưng chủ đầu tư không làm thủ tục điều chỉnh giấy phép mà sử dụng hồ sơ cũ để tiếp tục thi công xây dựng.

Việc Cty có báo cáo kết quả thực hiện DA và gửi hồ sơ đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường cấp giấy chứng nhận khi Cty đã có giao dịch mua bán căn hộ chung cư thông qua sàn giao dịch bất động sản F. Home; đã ký hợp đồng với các tổ chức, cá nhân là không đúng quy định tại khoản 4 Điều 9 Luật Nhà ở số 65/2014.

Từ các sai phạm trên, Chánh Thanh tra TP Đà Nẵng kiến nghị Chủ tịch UBND TP chỉ đạo các cơ quan kiểm điểm trách nhiệm đối với các bộ phận, cá nhân liên quan về những thiếu sót trình tự, thủ tục chấp thuận đầu tư, cấp phép xây dựng, điều chỉnh DA, quản lý sau cấp phép…

Yêu cầu chủ đầu tư nghiêm túc chấn chỉnh và có biện pháp khắc phục đối với các thiếu sót, vi phạm đã nêu. Có trách nhiệm liên hệ với các cơ quan quản lý Nhà nước để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, đất đai, xây dựng… theo đúng quy định pháp luật để đưa công trình vào sử dụng đủ điều kiện.

Yêu cầu Tổng Giám đốc Cty CP Lương thực Đà Nẵng, các đơn vị có liên quan thống nhất và cam kết, phối hợp với các cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan thực hiện nghiêm túc các nội dung kết luận, kiến nghị trong Kết luận thanh tra, báo cáo kết quả thực hiện sau 30 ngày kể từ ngày công bố kết luận thanh tra.

N. Phó - Q. Thân