Ngày 30/1/2024, Thanh tra Bộ Y tế ban hành Kết luận thanh tra số 3/KL-TTrB về công tác quản lý Nhà nước về khám bệnh, chữa bệnh, BHYT và dân số tại tỉnh Tuyên Quang.

Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra trực tiếp tại Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang, Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, 3 bệnh viện và 3 phòng khám trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Kết quả thanh tra công tác quản lý Nhà nước của Sở Y tế về khám bệnh, chữa bệnh tư nhân cho thấy, việc thống kê tổng hợp, cập nhật danh sách cơ sở khám chữa bệnh ngoài công lập chưa được liên thông và khoa học gây khó khăn cho việc kiểm tra, rà soát, đối chiếu. Biên bản thẩm định còn sơ sài, chưa ghi đầy đủ nội dung về cơ sở vật chất và nhân sự.

Bên cạnh đó, về giấy khám sức khỏe tại một số cơ sở y tế, một bác sĩ khám và ký nhiều chuyên khoa khác nhau.

Sở Y tế chưa thực hiện đăng tải danh sách đăng ký người hành nghề tại các cơ sở tư nhân trên địa bàn với đầy đủ các thông tin theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 15 Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016.

Tại Bệnh viện Đa khoa Phương Bắc, giấy tờ trong hồ sơ bệnh án ghi tên cơ quan chủ quản “Sở Y tế Tuyên Quang” là không đúng quy định. Các cơ sở được thanh tra có hồ sơ bệnh án, sổ theo dõi khác, chữa bệnh ghi chép còn sơ sài, viết tắt, viết ngoáy. Bảng giá dịch vụ kỹ thuật đặt ở vị trí người bệnh khó quan sát, như: Phòng khám Đa khoa Hùng Vương Sơn Dương, Phòng khám Đa khoa 153.

Tại thời điểm thanh tra, tủ thuốc cấp cứu tại phòng cấp cứu không có danh mục thuốc cấp cứu, như: Phòng khám Đa khoa Hùng Vương Sơn Dương, Phòng khám Đa khoa 153. Hai cơ sở không có biển hiệu hoặc có biển hiệu không có đủ các thông tin cơ bản theo quy định tại Điều 41 Nghị định 109/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016: Phòng khám Đa khoa 153, phòng khám Nha khoa Phương Nam.

Ngoài ra, 3 cơ sở quảng cáo dịch vụ đặc biệt (khám bệnh, chữa bệnh) mà không được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung trước khi thực hiện quảng cáo theo quy định tại khoản 1 Điều 12 Nghị định 181/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013: Phòng khám Đa khoa Hùng Vương Sơn Dương, Phòng khám Đa khoa 153, Phòng khám Nha khoa Phương Nam.

2 cơ sở có phòng cấp cứu có tủ thuốc cấp cứu nhưng không có danh mục thuốc cấp cứu: Phòng khám Đa khoa Hùng Vương Sơn Dương, Phòng khám Đa khoa 153.

Phòng khám Đa khoa Hùng Vương Sơn Dương thay đổi nhân sự nhưng không thực hiện báo cáo Sở Y tế theo quy định.

Về việc chấp hành các quy định của pháp luật về BHYT, kết luận thanh tra nêu rõ, các hợp đồng đã ký giữa Bảo hiểm xã hội Tuyên Quang và các cơ sở khám, chữa bệnh (KCB) BHYT được thanh tra mới thỏa thuận nguyên tắc theo mẫu, chưa thỏa thuận chi tiết, cụ thể các nội dung phù hợp với mỗi cơ sở KCB theo quy định tại khoản 1 Điều 17 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP.

Cùng với đó, việc thực hiện tạm ứng kinh phí KCB BHYT tại các cơ sở KCB BHYT được thanh tra chưa đúng về số lần tạm ứng, tỷ lệ tạm ứng, quy định tại Điều 32 Luật BHYT. Việc giám định, thanh, quyết toán và hoàn thành thanh quyết toán tại các cơ sở KCB BHYT được thanh tra, còn chậm theo quy định tại Điều 32 Luật BHYT.

Tại thời điểm thanh tra, Đoàn thanh tra ghi nhận tổng số chi phí KCB BHYT các cơ sở KCB BHYT đề nghị cơ quan Bảo hiểm xã hội Tuyên Quang thực hiện thanh toán hoặc kiến nghị theo thẩm quyền để đảm bảo chi phí KCB cho các cơ sở KCB BHYT từ năm 2016-2022 với tổng số tiền là hơn 43,2 tỷ đồng.

Kết quả thanh tra về công tác quản lý Nhà nước về dân số - kế hoạch hoá gia đình cũng cho thấy, việc bố trí cán bộ làm công tác dân số tại các huyện, thành phố sau khi sáp nhập vào Trung tâm Y tế huyện, biên chế làm công tác dân số giảm, cán bộ kiêm nhiệm nhiều việc dẫn đến không triển khai kịp thời việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về công tác dân số ở địa phương.

Việc sàng lọc trước sinh chỉ được thực hiện bằng biện pháp siêu âm nên chưa tầm soát được 04 bệnh, tật trước sinh thuộc các gói dịch vụ cơ bản theo Quyết định 3845/QĐ-BYT ngày 11/08/2021 của Bộ Y tế. Các trung tâm y tế chưa được trang bị đầy đủ các trang thiết bị cần thiết.

Đoàn thanh tra đã lập biên bản vi phạm hành chính và và ban hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 3 cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân, với tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính là 126,5 triệu đồng.

Thanh tra Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang tăng cường tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các cơ sở KCB tư nhân để các cơ sở nghiêm túc thực hiện đúng các quy định của pháp luật trong quá trình hoạt động. Hướng dẫn, đôn đốc các cơ sở KCB tư nhân được thanh tra khắc phục ngay các tồn tại, hạn chế.

Theo yêu cầu của Thanh tra Bộ Y tế, Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang tăng cường hơn nữa công tác thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm và hướng dẫn việc chấp hành những quy định của pháp luật đối với các cơ sở hành nghề y tế tư nhân trên địa bàn quản lý, trong đó, chú trọng công tác phối hợp với chính quyền địa phương, cơ quan chức năng tăng cường thanh tra, kiểm tra các cơ sở KCB. Tăng cường thanh tra chuyên ngành lĩnh vực BHYT theo đúng quy định.

Đối với các cơ sở KCB BHYT được thanh tra, Thanh tra Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị thực hiện đúng các quy định đối về hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tư nhân, tuân thủ các quy định về quy chế chuyên môn. Chấp hành nghiêm các quy định về quảng cáo dịch vụ, đặc biệt là khám bệnh, chữa bệnh…

Phương Anh