Ngày 18/01/2024, UBND TP Thanh Hoá đã có Kết luận số 371/KL-UBND về kiểm tra việc ban hành văn bản thực hiện biện pháp ngăn chặn giao dịch mua bán, chuyển nhượng đối với thửa đất số 86, tờ bản đồ số 66, bản đồ địa chính phường Đông Thọ giữa hộ ông Lê Minh Thường và hộ ông Lê Minh Tuấn tại thửa đất số 86, tờ bản đồ 66, bản đồ địa chính phường Đông Thọ phê duyệt năm 2011 không đúng quy định, không đủ thẩm quyền.

Theo nội dung kiểm tra, xác minh việc ban hành văn bản và thực hiện biện pháp ngăn chặn giao dịch, chuyển nhượng đối với thửa đất số 86, tờ bản đồ số 66, bản đồ địa chính phường Đông Thọ theo đơn phản ánh của ông Lê Minh Thường, số nhà 02 Nguyễn Quyền, phường Trường Thi, TP Thanh Hoá.

Ngày 27/3/2023, bằng hợp đồng đặt cọc, ông Lê Đình Thắng bố đẻ ông Lê Minh Thường, được uỷ quyền đã nhận đặt cọc 150 triệu đồng, để sau đó thực hiện thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng 75m2 đất ở tại ngõ Tân Thảo với giá trị 1.275.000 đồng cho ông Đỗ Đức Hoà, địa chỉ 02/207 Nguyễn Tĩnh, phường Đông Hương, số tiền còn lại 1.125.000 đồng sẽ thanh toán và thực hiện lập hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất (QSDĐ) vào ngày 28/4/2023.

Đến ngày 28/04/2023, ông Hoà không thực hiện giao dịch thanh toán số tiền còn lại, sau đó hai bên thương lượng thống nhất gia hạn thêm thời hạn đặt cọc đến ngày 09/05/2023 thanh toán hết số tiền còn lại, nhưng đến ngày hạn ông Hoà vẫn không thanh toán hết số tiền còn lại theo hợp đồng đặt cọc đã xác lập.

Do ông Hoà không tiếp tục thực hiện giao dịch, nên đến ngày 11/10/2023, ông Lê Minh Thường đã chuyển nhượng quyền sử dụng 75m2 đất ở cho hộ ông Lê Minh Tuấn, phường Phú Sơn, TP Thanh Hoá bằng hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ do Văn phòng Công chứng Đặng Xuân Thành chứng nhận.

Tại kết luận kiểm tra của UBND TP Thanh Hoá nêu rõ: Sau khi UBND phường Đông Thọ nhận được hồ sơ chuyển nhượng QSDĐ giữa hộ ông Lê Minh Thường và hộ ông Lê Minh Tuấn, UBND phường Đông Thọ đã thực hiện trình tự, thủ tục thẩm tra hiện trạng sử dụng thửa đất để đề nghị cấp giấy chứng nhận QSDĐ cho ông Lê Minh Tuấn….

Do ông Đỗ Đức Hoà liên tục có đơn đề nghị ngăn chặn giao dịch mua bán (theo đơn ngày 30/05/2023 và ngày 26/10/2023); và do UBND phường Đông Thọ nhầm lẫn về bản chất sự việc là tranh chấp QSDĐ, ngày 31/10/2023, UBND phường đã có Công văn số 593/UBND-ĐCXD đề nghị Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TP Thanh Hoá tạm dừng việc giao dịch chuyển nhượng đối với thửa đất của hộ ông Thường là chưa đúng, vì đây chỉ là tranh chấp dân sự về “hợp đồng đặt cọc”…

Nội dung kết luận của UBND TP Thanh Hoá nêu cụ thể: Theo nội dung đơn, công dân khiếu nại yêu cầu thu hồi huỷ bỏ Công văn số 593/UBND-ĐCXD về việc đề nghị ngăn chặn giao dịch, chuyển nhượng đối với thửa đất của ông Lê Minh Thường. Đây là nội dung khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND phường Đông Thọ. Tuy nhiên, tại buổi làm việc với công dân, xét thấy nội dung vụ việc có yêu cầu xem xét, đánh giá trách nhiệm của Chủ tịch UBND phường, công chức địa chính và tư pháp có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của công dân…

Xử lý trách nhiệm

Đoàn kiểm tra của UBND TP Thanh Hoá đã chỉ ra trách nhiệm thuộc về Chủ tịch, công chức địa chính và công chức tư pháp phường Đông Thọ về việc ban hành văn bản ngăn chặn giao dịch, chuyển nhượng không đúng quy định, không đúng thẩm quyền đối với trường hợp của ông Lê Minh Thường chuyển nhượng QSD đất ở lại cho ông Lê Minh Tuấn.

UBND phường Đông Thọ nhận định đã nhầm lẫn về bản chất sự việc là tranh chấp QSDĐ nên công chức địa chính đã tham mưu cho Chủ tịch UBND phường ký công văn đề nghị Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TP Thanh Hoá tạm dừng việc giao dịch chuyển nhượng đối với thửa đất của hộ ông Lê Minh Thường là không đúng quy định.

Đồng thời, UBND TP Thanh Hoá yêu cầu UBND phường Đông Thọ thu hồi, huỷ bỏ công văn đã ban hành về việc ngăn chặn giao dịch, chuyển nhượng đối với thửa đất của hộ ông Lê Minh Thường tại số 86, tờ bản đồ số 66, bản đồ địa chính phường Đông Thọ.

UBND TP Thanh Hoá giao Phòng Nội vụ đôn đốc, hướng dẫn kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, cá nhân phường Đông Thọ có liên quan theo quy định của pháp luật.

Hương Trà