Hàng loạt hồ sơ dự án không đúng quy định

Từ ngày 1/7/2014 - 31/12/2017, trên địa bàn 3 huyện Trảng Bom, Long Thành, Nhơn Trạch có tổng cộng 70 đơn vị được giao đất với tổng số tiền phải nộp ngân sách Nhà nước là hơn 2.157 tỷ đồng. Tổng số đơn vị nộp tiền thuê đất hàng năm là 83 đơn vị với số tiền là hơn 386 tỷ đồng.

Qua kiểm tra các hồ sơ tài liệu liên quan đến việc giao đất, cho thuê đất do Sở TN&MT cung cấp, Thanh tra tỉnh Đồng Nai đã chọn 8 hồ sơ dự án trên địa bàn 3 huyện trên, bao gồm 2 hồ sơ dự án giao đất không thu tiền sử dụng đất và 6 hồ sơ dự án giao đất, cho thuê đất có thu tiền sử dụng đất.

Kết quả kiểm tra cho thấy, cả 8/8 hồ sơ dự án đều không thực hiện đánh giá tác động môi trường theo quy định. Trong đó, 6/6 hồ sơ dự án giao đất, cho thuê đất có thu tiền sử dụng đất không thể hiện việc thẩm định chủ đầu tư có khả năng huy động vốn từ ngân hàng, tổ chức tín dụng và các tổ chức, cá nhân khác.

Đáng chú ý, trong 6 hồ sơ dự án giao đất, cho thuê đất có thu tiền sử dụng đất, hồ sơ Dự án xây dựng nhà văn phòng, sân phơi, nhà sàng lựa chọn hạt giống, kho lạnh, phòng thí nghiệm, do Công ty TNHH Nông Hữu làm chủ đầu tư chưa thực hiện ký quỹ, nhưng Sở TN&MT vẫn tham mưu UBND tỉnh Đồng Nai ban hành quyết định cho thuê đất.

Theo Thanh tra tỉnh Đồng Nai, việc Sở TN&MT tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định cho thuê đất khi Công ty TNHH Nông Hữu chưa thực hiện ký quỹ là thực hiện không đúng quy định tại Khoản 2, Điều 18 Quyết định số 40/2016/QĐ-UBND ngày 22/6/2016 của UBND tỉnh Đồng Nai. Trách nhiệm này thuộc về Sở TN&MT.

Ngoài ra, một số hồ sơ dự án có quyết định giao đất, cho thuê đất không đúng theo quy định. Cụ thể, Dự án đầu tư xây dựng Trường Đại học Giao thông Vận tải cơ sở Đồng Nai; Dự án đầu tư xây dựng sân tập thể thao và quốc phòng và Dự án xây dựng khu nhà tái định cư, quyết định giao đất, cho thuê đất không căn cứ vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm…

Về thời gian thực hiện giao đất, cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, một số hồ sơ dự án có thời gian thực hiện từ 41-390 ngày là không đúng quy định tại Điều 61 Nghị định số 43/NĐ-CP của Chính phủ (quy định không quá 20 ngày không kể thời gian giải phóng mặt bằng).

Chậm thực hiện xử lý sau thanh tra

Thanh tra tỉnh Đồng Nai đã tiến hành rà soát 9/27 hồ sơ thanh tra, kiểm tra do Sở TN&MT thực hiện trong các năm 2015, 2016, 2017. Kết quả cho thấy, Dự án sản xuất và kinh doanh bông, vải tại Khu công nghiệp Hố Nai, do Công ty Cổ phần Bông Việt Nam làm chủ đầu tư còn nhiều sai phạm, nhưng chưa thực hiện việc khắc phục.

Cụ thể, tại Kết luận thanh tra số 22/KT-TTr ngày 9/10/2015, Thanh tra Sở TN&MT đã chỉ ra Công ty Cổ phần Bông Việt Nam có vi phạm sử dụng đất không đúng mục đích khi cho 5 tổ chức thuê lại nhà xưởng với diện tích 8.532m2 và 13.000m2 kho bãi, 24 ki ốt diện tích khoảng 625m2.

Thanh tra Sở TN&MT đã yêu cầu Công ty Cổ phần Bông Việt Nam chấm dứt việc cho thuê bãi, nhà xưởng, ki ốt và thanh lý các hợp đồng cho thuê đối với các đơn vị trong tháng 12/2015, đưa khu đất đã được UBND tỉnh Đồng Nai cho thuê đúng mục đích.

Tuy nhiên, ngày 19/11/2018, khi tiến hành kiểm tra Công ty Cổ phần Bông Việt Nam, cơ quan chức năng phát hiện công ty này đang cho thuê tổng diện tích hơn 15.100m2. Trong đó, có 6 tổ chức thuê với diện tích 14.489m2 để làm nhà kho, xưởng, văn phòng với các ngành nghề cơ khí, sản xuất bao bì và 24 ki ốt diện tích 625m2 kinh doanh các mặt hàng cà phê, tạp hóa, kinh doanh điện máy, cắt tóc…

Liên quan đến nội dung này, ngày 30/11/2018, Chánh Thanh tra Sở TN&MT đã ban hành Quyết định số 308/QĐ-XPVPHC về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với Công ty Cổ phần Bông Việt Nam. Đến ngày 12/12/2018, Sở TN&MT có văn bản báo cáo UBND tỉnh Đồng Nai liên quan đến việc vi phạm và kiến nghị biện pháp xử lý dứt điểm hành vi vi phạm của Công ty Cổ phần Bông Việt Nam.

Thanh tra tỉnh Đồng Nai xác định, việc sử dụng đất không đúng mục đích, cho thuê lại như trường hợp của Công ty Cổ phần Bông Việt Nam, Sở TN&MT đã thanh tra và phát hiện sai phạm từ năm 2015 nhưng chậm các biện pháp xử lý dứt điểm, dẫn đến tình trạng tiếp diễn sai phạm phức tạp hiện nay. Trách nhiệm này thuộc về Sở TN&MT.

Chánh Thanh tra tỉnh kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở TN&MT thành lập đoàn kiểm tra thực hiện Kết luận số 22/KT-TTr của Chánh Thanh tra Sở đối với Công ty Cổ phần Bông Việt Nam để xử lý dứt điểm vụ việc; tiến hành rà soát về nội dung đánh giá tác động môi trường khi sử dụng đất đối với 8 dự án nêu trên và các trường hợp tương tự để xử lý đúng theo quy định.

Đồng thời, làm rõ nguyên nhân, xác định rõ trách nhiệm đối với từng tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý liên quan đến các thiếu sót, sai phạm; tổ chức kiểm điểm trách nhiệm và xử lý theo thẩm quyền đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Cảnh Nhật