Công ty có địa chỉ trụ sở văn phòng đại diện tại lầu 8, số 308-308C, đường Điện Biên Phủ, phường 4, TP Hồ Chí Minh.

Theo quyết định xử phạt, nhà sản xuất, công ty đăng ký là Pharmascience Inc - Canada (đại diện nhà sản xuất và công ty đăng ký thuốc là Văn phòng Đại diện Pharmascience Inc tại TP Hồ Chí Minh) chưa cập nhật nội dung chữ thuốc độc trên nhãn thuốc, tờ hướng dẫn sử dụng thuốc đối với thuốc pms-Entecavir 0,5 mg (SĐK: VN3-298-20).

Hành vi này vi phạm quy định tại điểm c Khoản 3 Điều 56 Nghị định 117/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, được sửa đổi, bổ sung tại điểm b Khoản 13 Điều 2 Nghị định số 124/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế “Không thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi, bổ sung giấy đăng ký lưu hành với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và được phê duyệt trước khi lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc đối với các thay đổi lớn, thay đổi nhỏ cần được phê duyệt”.

Với hành vi vi phạm trên, Thanh tra Bộ Y tế đã xử phạt Công ty Pharmascience Inc - Canada 80 triệu đồng.

Thanh tra Bộ Y tế yêu cầu Văn phòng Đại diện Công ty Pharmascience Inc tại TP Hồ Chí Minh phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt.

Nếu quá thời hạn mà Văn phòng Đại diện Công ty Pharmasciene Inc tại TP Hồ Chí Minh không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế theo quy định của pháp luật.

Văn phòng Đại diện Công ty Pharmasciene Inc tại TP Hồ Chí Minh có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với quyết định này theo quy định của pháp luật.

Phương Anh