Theo kế hoạch được duyệt, trong quý I/2024, Thanh tra Cục HHVN đã tổ chức thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật đối với hoạt động hoa tiêu hàng hải tại Công ty TNHH Hoa tiêu khu vực II và Công ty TNHH Hoa tiêu khu vực III.

“Hiện đoàn thanh tra đang trong quá trình hoàn thiện dự thảo kết luận thanh tra và sẽ công bố kết luận thanh tra đúng theo quy định của Luật Thanh tra hiện hành”, ông Lâm cho biết.

Cũng theo ông Lâm, trong quý II/2024, Thanh tra Cục HHVN sẽ tiến hành thanh tra 2 cuộc. Cuộc thứ nhất thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về điều kiện kinh doanh vận tải biển; các quy định pháp luật Việt Nam và các công ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên trong công tác quản lý tàu và thuyền viên, tiêu chuẩn, điều kiện làm việc, chế độ, quyền lợi thuyền viên tại các công ty: Công ty TNHH Vận tải container Hải An; Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Cơ khí Thắng Lợi; Công ty Cổ phần (CP) Dịch vụ Vận tải biển Hoàng Gia và Công ty TNHH Tân Bình. Cuộc thứ hai, thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong hoạt động dịch vụ bảo đảm an toàn hàng hải, công tác quản lý, vận hành luồng hàng hải, báo hiệu hàng hải tại Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Nam Bộ và Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Nam Trung Bộ.

Trong quý III/2024, sẽ triển khai 2 cuộc thanh tra. Cuộc thứ nhất, thanh tra tại Công ty CP Cảng Quy Nhơn và Công ty TNHH Vận tải biển Cửu Long. Nội dung, thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật đối với hoạt động lai dắt, hỗ trợ tàu biển. Cuộc thứ hai, thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật Việt Nam và các Công ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên trong công tác quản lý và khai thác cảng biển tại các công ty: Công ty CP Cảng Đoạn Xá; Công ty TNHH MTV Dịch vụ cảng Xanh; Công ty CP Cảng Nam Đình Vũ; Công ty TNHH Vận tải hàng công nghệ cao (bến cảng Transvina).

Quý IV/2024, Thanh tra Cục HHVN sẽ thanh tra tại Công ty CP Nosco Shipyard và Công ty TTHH MTV Đóng tầu Phà Rừng. Nội dung thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong hoạt động đóng mới, hoán cải, sửa chữa, phá dỡ tàu biển.

Đối với 9 cuộc kiểm tra, theo ông Lâm, Thanh tra Cục HHVN sẽ phối hợp với các đơn vị thuộc Cục để tiến hành kiểm tra theo kế hoạch đã được phê duyệt.

Đối với kết quả thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2023, ông Lâm cho biết, năm 2023, Thanh tra Cục HHVN đã triển khai 22 cuộc, trong đó 6 cuộc thanh tra và 16 cuộc kiểm tra, hoàn thành 100% kế hoạch.

Trong đó, Thanh tra Cục HHVN triển khai 4 cuộc thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong công tác đào tạo, huấn luyện thuyền viên hàng hải tại 9 cơ sở đào tạo; 1 cuộc thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật Việt Nam và các công ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên trong công tác quản lý tàu và thuyền viên tại 3 công ty vận tải biển khu vực Thành phố Hồ Chí Minh; 1 cuộc thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật Việt Nam và các công ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên trong công tác quản lý và khai thác cảng biển tại 4 doanh nghiệp cảng biển khu vực Quy Nhơn và công tác quản lý Nhà nước của Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn.

leftcenterrightdel
Sẽ thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật đối với hoạt động lai dắt, hỗ trợ tàu biển tại Công ty CP Cảng Quy Nhơn và Công ty TNHH Vận tải biển Cửu Long. Ảnh: TQ 

Cục HHVN tiến hành 2 cuộc kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; các quy định trong thực thi công vụ; công tác bảo vệ bí mật Nhà nước; công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, xử phạt vi phạm hành chính; công tác cấp mới, cấp lại sổ thuyền viên tại 5 đơn vị thuộc Cục HHVN.

1 cuộc kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật đối với hoạt động khai thác tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo đối với 3 doanh nghiệp khu vực Quảng Ngãi.

2 cuộc kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về mua sắm sửa chữa tài sản công theo phân cấp của Bộ GTVT, việc thu phí, lệ phí hàng hải tại 2 đơn vị thuộc cục HHVN.

4 cuộc kiểm tra công tác tổ chức cán bộ tại 5 đơn vị trực thuộc Cục HHVN…

“Qua công tác thanh tra, kiểm tra, Thanh tra Cục HHVN đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân những tồn tại, hạn chế, trách nhiệm của các đơn vị được thanh tra, kiểm tra và kiến nghị các biện pháp xử lý theo thẩm quyền. Bên cạnh đó, đã ban hành 3 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 3 cơ sở đào tạo. Báo cáo Bộ GTVT những tồn tại, hạn chế của các cơ sở đào tạo, huấn luyện thuyền viên. Báo cáo Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về một số tồn tại trong công tác an toàn, vệ sinh lao động của 1 doanh nghiệp vận tải biển” - ông Lâm cho biết.

Sau các cuộc thanh tra, kiểm tra, Thanh tra Cục HHVN đã tiến hành theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện nghiêm các kiến nghị được chỉ ra theo quy định tại Nghị định số 33/2015/NĐ-CP ngày 27/3/2015 của Chính phủ.

Trần Quý