Các trường hợp được Tổng Thanh tra tiếp định kỳ lần này gồm vụ việc của ông Bùi Văn Ba và bà Bùi Thị Phượng (phường Bình Trưng Đông, quận 2, TP Hồ Chí Minh) và ông Vũ Huy Hoàng (139 Nguyễn Thông, phường 9, quận 3, TP Hồ Chí Minh).

Sau khi lắng nghe các công dân trình bày nội dung vụ việc, tham khảo ý kiến của đại diện các cơ quan liên quan, Tổng Thanh tra đề nghị UBND TP Hồ Chí Minh xem xét, chỉ đạo các cơ quan liên quan giải quyết dứt điểm và trả lời công dân theo quy định của pháp luật; đồng thời, phân công Ban Tiếp Công dân T.Ư phối hợp với Cục III (Thanh tra Chính phủ) theo dõi vụ việc, đôn đốc UBND TP Hồ Chí Minh tập trung giải quyết khiếu nại, kiến nghị của công dân theo đúng quy định của pháp luật.

Ngoài làm việc với Ban Tiếp Công dân T.Ư tại TP Hồ Chí Minh, có sự tham gia của đại diện Cục III (Thanh tra Chính phủ) và tổ chức tiếp công dân định kỳ theo quy định thì chuyến công tác của Tổng Thanh tra nằm trong kế hoạch kiểm tra công tác chuẩn bị, phục vụ kỳ họp thứ 13 Trung ương Đảng khóa XII và kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV.  

Đinh Mười