Theo đó, trong năm 2023, Thanh tra Bộ GTVT sẽ thanh tra trung tâm đăng kiểm trên địa bàn các tỉnh, thành: Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Bình Định, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước, Thái Nguyên, Tuyên Quang; các sở GTVT: Lâm Đồng, Hòa Bình, Hà Nội, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Hà Tĩnh, Quảng Bình; Cục Hàng hải Việt Nam và các cảng vụ hàng hải: Nha Trang, TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Vũng Tàu; đơn vị kinh doanh dịch vụ lai dắt tàu thuyền trong vùng nước cảng biển thuộc trách nhiệm quản lý của cảng vụ hàng hải: Nha Trang, TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Vũng Tàu; Khu Quản lý đường bộ IV; công ty cổ phần: Đường sắt Nghĩa Bình; Đường sắt Phú Khánh; Thông tin Tín hiệu Đà Nẵng và các đơn vị có liên quan.

Thanh tra hành chính tại 9 đơn vị: Trường Cao đẳng GTVT Trung ương II, Cao đẳng GTVT Trung ương III, Cao đẳng GTVT Trung ương VI, Cục Hàng không Việt Nam, Ban Quản lý Dự án Đường sắt, Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam, Trường Đại học GTVT TP Hồ Chí Minh, Viện Chiến lược và Phát triển GTVT, Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc và các đơn vị có liên quan tới các đối tượng trên.

Về thanh tra chuyên ngành của các đơn vị: Cục Đường bộ Việt Nam sẽ tập trung thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong công tác đào tạo, sát hạch, cấp, đổi giấy phép lái xe; quản lý hoạt động vận tải, kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và hoạt động bến xe ô tô khách…

Cục Đường sắt Việt Nam sẽ thực hiện thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong quản lý, bảo vệ, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt; thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong công tác quản lý tài sản đường sắt…  

Cục Đường thủy nội địa Việt Nam sẽ tập trung thanh tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành về quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa; công tác quản lý cảng, bến thủy nội địa trên tuyến đường thủy nội địa quốc gia được ủy quyền…

Cục Hàng hải Việt Nam sẽ thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong công tác đào tạo, huấn luyện thuyền viên hàng hải; thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật Việt Nam và các công ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên trong công tác quản lý tàu và thuyền viên…

TQ