Phó Chánh Thanh tra thành phố Vũ Anh Thư cho biết: Năm 2022, toàn ngành Thanh tra thành phố đã triển khai, thực hiện 4.517 cuộc thanh tra, kiểm tra.

Qua thanh tra, kiểm tra phát hiện sai phạm 52.313 triệu đồng, trong đó: kiến nghị thu hồi về ngân sách Nhà nước số tiền 27.006 triệu đồng, đã thu hồi 16.666 triệu đồng, ban hành 853 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 7.679,83 triệu đồng, đã nộp ngân sách Nhà nước 7.400,83 triệu đồng; chuyển cơ quan điều tra 2 vụ việc.

Riêng Thanh tra thành phố triển khai 30 cuộc thanh tra. Qua thanh tra đã phát hiện sai phạm với số tiền 29.877,57 triệu đồng; kiến nghị thu hồi về ngân sách Nhà nước số tiền 17.668 triệu đồng; kiến nghị khác về kinh tế số tiền 12.209 triệu đồng.

Thanh tra thành phố đã đôn đốc 36 kết luận; phải thu hồi về ngân sách là 32.003 triệu đồng, đã thu hồi về ngân sách là 26.957 triệu đồng; tổng số tiền phải xử lý khác là 76.121 triệu đồng, số tiền đã xử lý khác là 8.229; tổng số tổ chức bị xử lý hành chính là 123, tổng số cá nhân bị xử lý hành chính là 80.

Thanh tra thành phố đã thực hiện xây dựng, triển khai 4 phần mềm chuyển đổi số bao gồm: Nâng cấp phần mềm hệ thống quản lý kế hoạch thanh tra, kiểm tra (nhiệm vụ chuyển tiếp từ năm 2021). Số hóa các kết luận thanh tra từ 2010 đến nay, xây dựng cơ sở dữ liệu về thanh tra, kiểm tra trên địa bàn thành phố (nhiệm vụ năm 2022). Số hóa, cập nhật bản kê khai tài sản của cán bộ, công chức trong diện kê khai từ 2018 đến 2021. Xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý công tác kê khai, kiểm soát tài sản thu nhập (nhiệm vụ năm 2022).

Đang đề nghị xây dựng phần mềm quản lý tiếp công dân và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Trong năm 2022, Thanh tra thành phố Hải Phòng vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động Hạng nhì.

Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen cho 01 cá nhân có thành tích xuất sắc; 03 tập thể và 03 cá nhân được Thanh tra Chính phủ tặng bằng khen.

UBND thành phố tặng 02 cờ thi đua cho 02 tập thể, tặng bằng khen cho 03 tập thể và 05 cá nhân có thành tích xuất sắc. Trong đó, riêng Thanh tra thành phố được tặng 01 cờ thi đua, 01 bằng khen.

Chánh Thanh tra công nhận 04 tập thể đủ tiêu chuẩn đạt danh hiệu lao động xuất sắc, công nhận 10 cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở, tặng giấy khen cho 09 tập thể và 17 cá nhân.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Anh Quân ghi nhận và đánh giá cao kết quả công tác thanh tra, kiểm tra năm 2022 và những nội dung trọng tâm triển khai nhiệm vụ công tác thanh tra năm 2023, đồng thời phát biểu, trong những năm qua, thành phố Hải Phòng đã có rất nhiều nỗ lực hoàn thành toàn diện các mặt kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng.

Năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu của kế hoạch 5 năm 2021-2026. Thành phố Hải Phòng đã tập trung thực hiện nhiệm vụ, đổi mới mạnh mẽ phương pháp chỉ đạo, điều hành để tạo được sự chuyển động mạnh mẽ, tích cực, toàn diện, quyết tâm, tập trung trí tuệ để đưa ra các giải pháp chủ động trong thực thi nhiệm vụ trong tình hình mới.

Để phát huy kết quả và tiếp tục giữ vững những danh hiệu, thành tích đã đạt được, năm 2023, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố đề nghị Thanh tra thành phố triển khai tập trung 6 nhiệm vụ, bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, thủ trưởng cơ quan hành chính cùng cấp để xây dựng, triển khai các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực quản lý, cả trước mắt và lâu dài, nhất là các nhiệm vụ triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2026 và năm 2023.

leftcenterrightdel
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Kim Thành 
Kim Thành