Thanh tra việc chấp hành pháp luật về đầu tư 

Năm 2024, Thanh tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ chủ trì 15 cuộc thanh tra, kiểm tra, cụ thể: Thanh tra việc chấp hành pháp luật về đầu tư công giai đoạn 2021 - 2023 và thời kỳ trước, sau có liên quan, việc chấp hành pháp luật về đầu tư giai đoạn 2020 - 2023 tại các tỉnh: Ninh Bình, Lào Cai, An Giang, Đăk  Lăk, Gia Lai, Bắc Ninh, Hà Giang, Nam Định.

Thanh tra việc chấp hành về đầu tư công giai đoạn 2021 - 2023 và thời kỳ trước, sau có liên quan, việc chấp hành pháp luật về đầu tư giai đoạn 2020 - 2023, thanh tra việc chấp hành pháp luật về khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2025 tại tỉnh Hải Dương.

Bên cạnh đó, sẽ thanh tra việc quản lý và sử dụng vốn đầu tư công thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Thanh tra công tác quản lý và sử dụng tài sản, tài chính, việc chấp hành quy định pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2021 - 2022 tại Cục Thống kê tỉnh Bắc Ninh.

Kiểm tra việc thực hiện các quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập năm 2021 đến thời điểm kiểm tra tại Cục Thống kê của TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai và Bà Rịa- Vũng Tàu.

Kiểm tra việc thực hiện các quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập năm 2021 đến thời điểm kiểm tra tại Cục Thống kê các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình.

Kiểm tra việc thực hiện các quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập năm 2021 đến thời điểm kiểm tra tại Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương, Trung tâm Công nghệ thông tin và Chuyển đổi số, Học viện Chính sách và Phát triển, Báo Đầu tư.

Ngoài ra, Thanh tra Bộ còn thực hiện kiểm tra việc thực hiện các kết luận thanh tra do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành.

Đối với Tổng cục Thống kê chủ trì 6 cuộc thanh tra, kiểm tra: Thanh tra thực hiện phương án điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ tại Cục Thống kê các tỉnh Hải Dương, Kon Tum, Cà Mau.

Thanh tra thực hiện phương án điều tra doanh nghiệp tại nhiều đơn vị

Thanh tra thực hiện phương án điều tra doanh nghiệp năm 2024 tại Cục Thống kê tỉnh Quảng Ninh; Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn - TNHH Một thành viên (Saigontourist) và Công ty TNHH Nhà máy Bia HEINEKEN Việt Nam.

Ngài ra, sẽ thực hiện 1 cuộc kiểm tra tình hình thực hiện Luật Thống kê và các văn bản hướng dẫn Luật Thống kê tại Bộ Y tế.

Cục Quản lý Đấu thầu sẽ chủ trì việc kiểm tra công tác ban hành văn bản hướng dẫn, tổ chức thực hiện pháp luật về đấu thầu và công tác đấu thầu tại các tỉnh: Trà Vinh, Lâm Đồng, Vĩnh Long, Sóc Trăng, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch

Cục Quản lý đăng ký kinh doanh chủ trì kiểm tra nghiệp vụ đăng ký kinh doanh tại Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Sơn La.

Vụ Kinh tế công nghiệp dịch vụ kiểm tra việc lập thẩm định, phân bổ, giải ngân và công tác lựa chọn nhà thầu đối với các dự án sử dụng vốn đầu tư công giai đoạn 2021 - 2023 tại Bộ Công Thương. Cụ thể với Tổng cục Quản lý thị trường và một số Cục Quản lý thị trường và Văn phòng Bộ, Cục Công nghiệp, một số trường trực thuộc Bộ.

Cục Kinh tế hợp tác chủ trì kiểm tra việc thực hiện Luật Hợp tác xã tại các tỉnh: Cà Mau, Phú Thọ, TP Đà Nẵng.

Vụ Giám sát và Thẩm định đầu tư chủ trì kiểm tra tổng thể đầu tư tại tỉnh Hưng Yên, Phú Yên.

Vụ Quốc phòng An ninh sẽ chủ trì kiểm tra việc thực hiện kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025 theo Luật Đầu tư công tại Bộ Quốc phòng (Quân chủng Hải Quân, Cục Cứu hộ cứu nạn, Quân chủng phòng không không quân, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, Quân khu 3, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng).

Đồng thời kiểm tra Khối Tư pháp (Tòa án nhân dân Tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, Bộ Tư pháp).

Kiểm tra việc chấp hành các quy định về đầu tư công, đôn đốc giải ngân kế hoạch năm 2024 và dự kiến kế hoạch năm 2025 công tác chuẩn bị kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 tại Bộ Công an.

Vụ Kinh tế Đối ngoại sẽ chủ trì kiểm tra công tác quản lý viện trợ theo Nghị định số 80/2020/NĐ-CP ngày 8/7/2020 của Chính phủ tại Bộ Giao thông Vận tải.

Sẽ thanh tra, kiểm tra nhiều đơn vị thuộc Bộ

Vụ Tổ chức Cán bộ sẽ chủ trì kiểm tra công tác tổ chức cán bộ tại Tổng cục Thống kê, Báo Đầu tư, Cục Kinh tế hợp tác.

Đối với Văn phòng Bộ, Trung tâm Công nghệ thông tin và Chuyển đổi số sẽ chủ trì kiểm tra công tác bảo vệ bí mật Nhà nước và an ninh mạng tại các đơn vị thuộc Bộ: Vụ Pháp chế, Vụ Lao động Văn hóa xã hội, Vụ Kinh tế nông nghiệp, Viện Chiến lược và Phát triển; Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia, Qũy Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Văn phòng Bộ sẽ chủ trì kiểm tra việc thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại các đơn vị thuộc Bộ bao gồm: Cục Quản lý đấu thầu, Cục Đăng ký kinh doanh, Cục Đầu tư nước ngoài, Vụ Kinh tế đối ngoại, Vụ Kinh tế nông nghiệp, Vụ Pháp chế, Viện Quản lý Kinh tế Trung ương.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện theo đúng tiến độ và định kỳ hàng quý, 6 tháng, 9 tháng và cả năm báo cáo tình hình thực hiện gửi tới Thanh tra Bộ.

Thanh tra Bộ có trách nhiệm theo dõi kế hoach thực hiện và tổng hợp, báo cáo theo quy định.

Nguyễn Điểm