Ngành Thuế:

Kiến nghị xử lý 6.333 tỷ đồng

Cập nhật: 19/04/2019 22:18

(Thanh tra) - Con số trên được công bố tại hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I và tiếp tục triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác quản lý thuế năm 2019, do Tổng cục Thuế vừa tổ chức tại Hà Nội.

Kiến nghị xử lý 6.333 tỷ đồng
Quý I/2019, ngành Thuế kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra 6.333 tỷ đồng. Ảnh: TQ

Trong quý I/2019, cơ quan thuế các cấp đã thực hiện 8.089 cuộc thanh tra, kiểm tra, đạt 9,28% kế hoạch năm 2019; kiểm tra được 61.425 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế.

Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là 6.333,1 tỷ đồng, bằng 111,7% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, tổng số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra 1.786,1 tỷ đồng; giảm khấu trừ 247,3 tỷ đồng; giảm lỗ 4.299,6 tỷ đồng. Tổng số tiền thuế nộp vào ngân sách 842,1 tỷ đồng, đạt 47,2% số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra.

Trong quý I, cơ quan thuế đã thực hiện các biện pháp đôn đốc thu nợ được 7.450 tỷ đồng tiền thuế nợ, bằng 19,2% nợ đến 90 ngày và trên 90 ngày tại thời điểm 31/12/2018.

 Trong quý I/2019, cơ quan thuế các cấp đã thực hiện 8.089 cuộc thanh tra, kiểm tra. Ảnh: TQ

Mặc dù đạt được kết quả khá khả quan, song tiến độ thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra tại địa phương còn chậm, chưa đảm bảo tiến độ kế hoạch, chất lượng, hiệu quả các cuộc thanh tra, kiểm tra tại một số địa bàn chưa cao. Tính đến cuối quý I/2019, toàn quốc mới thực hiện đạt 9,28% kế hoạch thanh tra, kiểm tra theo Quyết định số 133/QĐ-TCT (thanh tra đạt 6,42%, kiểm tra đạt 9,54% so với kế hoạch).

Công tác chống thất thu đối với khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh tại một số địa bàn còn chưa được triển khai quyết liệt. Đặc biệt, vấn đề nợ đọng thuế có xu hướng gia tăng.

Theo báo cáo của Tổng cục Thuế, tính đến 31/3/2019, số nợ đọng lên tới 82.972 tỷ đồng, chiếm 7,1% tổng số dự kiến thu nội địa năm 2019, tăng 8,7% (+6.644 tỷ đồng) so với thời điểm 31/12/2018. Trong đó, tiền thuế nợ có khả năng thu 45.332 tỷ đồng, chiếm 54,6% tổng số tiền nợ thuế và nợ không còn khả năng thu 37.640 tỷ đồng, chiếm 45,4% tổng số tiền nợ thuế.

TQ