Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội Trần Thế Cương vừa ký quyết định thành lập 6 đoàn kiểm tra điều kiện tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023 - 2024.

Đây là việc làm thường niên của Sở GD&ĐT Hà Nội trước khi phê duyệt chỉ tiêu tuyển sinh cho từng trường.

Việc kiểm tra nhằm bảo đảm chất lượng giáo dục cũng như quyền lợi học tập của học sinh, các trường chưa bảo đảm các điều kiện quy định, sẽ không được giao chỉ tiêu tuyển sinh.

Các đoàn sẽ trực tiếp kiểm tra điều kiện tuyển sinh tại các trường học trên địa bàn TP, bao gồm cả trường công lập, trường ngoài công lập, trường trung cấp, trường cao đẳng...

Công tác kiểm tra hoàn thành trước ngày 10/3/2023.

Đoàn sẽ tiến hành kiểm tra các điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, số lượng và chất lượng đội ngũ giáo viên... của từng nhà trường.

Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các trường thực hiện nghiêm túc Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT về việc ban hành quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở GD&ĐT của hệ thống giáo dục quốc dân.

Trước đó, vào đầu tháng 1/2023, Sở GD&ĐT Hà Nội có văn bản gửi hiệu trưởng các trường THPT, giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, yêu cầu các đơn vị hoàn thành hồ sơ đáp ứng điều kiện giao chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023 - 2024.

Sở GD&ĐT cũng yêu cầu các đơn vị, trường học thực hiện nghiêm túc các văn bản liên quan đến công tác tuyển sinh lớp 10; xây dựng kế hoạch trường lớp và xác định chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; chuẩn bị các điều kiện tuyển sinh để làm hồ sơ xác định chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.

Thống kê sơ bộ của Sở GD&ĐT Hà Nội, số lượng học sinh lớp 9 năm học 2022 - 2023 là khoảng hơn 100.000 học sinh.

Hiện tại, toàn TP có 237 trường THPT, trong đó có 121 trường công lập. So với năm học trước, Hà Nội đã tăng 11 trường.

Tuy nhiên, chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 của các trường công lập chỉ đáp ứng hơn 60% số lượng học sinh lớp 9.

Như vậy, nếu không đỗ vào các trường công lập, học sinh sẽ phải lựa chọn vào các trường công lập tự chủ, trường tư thục, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên.

Đến thời điểm này chỉ còn hơn 3 tháng nữa sẽ diễn ra kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT trên địa bàn TP Hà Nội. Đây là kỳ thi có tính cạnh tranh cao, chính vì vậy, việc tổ chức kỳ thi luôn được phụ huynh học sinh Hà Nội đặc biệt quan tâm.

Hải Hà