UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 172/KH-UBND về việc kiểm tra về thực hiện kết luận thanh tra và kiểm tra về phòng, chống tham nhũng năm 2024.

Về việc kiểm tra về thực hiện kết luận thanh tra, UBND TP giao Thanh tra TP tổ chức kiểm tra trách nhiệm đối với Chủ tịch UBND các quận, huyện: Hoàn Kiếm, Đan Phượng, Thạch Thất, Phúc Thọ, Thường Tín, Mỹ Đức, Ứng Hoà, Thanh Oai.

Thời kỳ kiểm tra từ ngày 1/1/2011 đến ngày 31/12/2023.

Nội dung kiểm tra tập trung vào việc tổ chức thực hiện các kết luận thanh tra thuộc trách nhiệm của Chủ tịch UBND quận, huyện; các cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận, huyện; UBND các xã, phường, thị trấn và các cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn thuộc đối tượng kiểm tra có liên quan đến việc tổ chức thực hiện kết luận thanh tra.

Thời gian thực hiện kiểm tra tiến hành trong quý III, IV/2024.

Với nội dung kiểm tra việc thực hiện quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, UBND TP giao Thanh tra TP tổ chức kiểm tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng đối với giám đốc các sở, thủ trưởng các cơ quan.

Cụ thể đó là các đơn vị: Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Khoa học và Công nghệ; UBND các quận, huyện: Cầu Giấy, Bắc Từ Liêm, Long Biên, Đống Đa, Sóc Sơn.

Bên cạnh đó, còn có các đơn vị: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp TP; Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội, Trường Cao đẳng Nghề Việt Nam-Hàn Quốc, Trường Cao đẳng Nghề Công nghiệp Hà Nội; Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển Thủy lợi Hà Nội; Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển Thủy lợi sông Đáy.

Thời kỳ kiểm tra từ năm 2022 đến năm 2023.

Các nội dung kiểm tra việc thực hiện các quy định về phòng ngừa tham nhũng gồm: Xây dựng và thực hiện kế hoạch phòng chống tham nhũng; tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật; công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị về đầu tư xây dựng cơ bản; quản lý, sử dụng đất đai và quản lý trật tự xây dựng; hoạt động tài chính, ngân sách, mua sắm và quản lý tài sản công, huy động và sử dụng các khoản hỗ trợ, đóng góp.

Bên cạnh đó, cũng kiểm tra công tác tổ chức cán bộ; thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo; chuyển đổi vị trí công tác, việc thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức; cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin; thực hiện minh bạch tài sản, thu nhập; thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng.

Xem xét, xử lý trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị khi để xảy ra tham nhũng theo quy định; chế độ thông tin, báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng...

Hải Hà