Xét đề nghị của Thanh tra tỉnh Bắc Giang tại Tờ trình số 208/TTr-TTr ngày 5/5/2021, UBND tỉnh Bắc Giang quyết định điều chỉnh kế hoạch công tác thanh tra năm 2021 của Thanh tra tỉnh đã được phê duyệt tại Quyết định số 2349/QĐ-UBND ngày 25/11/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh bổ sung 1 cuộc thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật thuế và nghĩa vụ tài chính với Nhà nước giai đoạn năm 2018 - 2020 đối với 2 công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Hải Long, số 111 đường Quách Nhẫn, phường Xương Giang, thành phố Bắc Giang; Công ty TNHH Xây dựng Tân Thịnh, xã Tân Mỹ, TP Bắc Giang.

Thời gian thực hiện thanh tra trong quý II/2021.

UBND tỉnh Bắc Giang giao Chánh Thanh tra tỉnh tổ chức, thực hiện.

Trước đó, Thanh tra Chính phủ đã công bố Kết luận thanh tra số 1148/KL-TTCP dự án cầu Đồng Sơn và đường dẫn lên cầu theo hình thức hợp đồng BT, dự án sân tập golf và việc thực hiện đầu tư công viên Hoàng Hoa Thám của UBND tỉnh Bắc Giang và Kết luận thanh tra số 1935/KL-TTCP về công tác quản lý, sử dụng đất đai và đầu tư xây dựng của UBND tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2002- 2017, trong đó chỉ ra nhiều sai phạm của Công ty TNHH Xây dựng Tân Thịnh.

Hoàng Long