Qua thanh tra, đã phát hiện 22 tổ chức, 65 cá nhân có vi phạm, ban hành 87 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền hơn 564 triệu đồng; phạt bổ sung tước quyền sử dụng Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế của 5 doanh nghiệp trong thời hạn 12 tháng; tước quyền sử dụng thẻ hướng dẫn viên (HDV) du lịch có thời hạn của 2 HDV; tịch thu 10 thẻ HDV du lịch giả, 2 thẻ HDV du lịch hết hạn.

Bên cạnh đó, Sở đã phân công lãnh đạo và cán bộ thanh tra thường trực 24/24h, sẵn sàng giải quyết các phản ánh, kiến nghị của khách du lịch; phối hợp tham gia thành viên Đoàn liên ngành 178 của tỉnh kiểm tra tại 7 đơn vị kinh doanh dịch vụ tại huyện Cô Tô.

Tham gia đoàn thẩm định 2 điểm mua sắm và nhà hàng đạt chuẩn phục vụ khách du lịch; thường trực đường dây nóng, theo dõi tổng hợp công tác quản lý môi trường kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh; giải đáp 137 trường hợp về thông tin du lịch, tiếp nhận và phối hợp giải quyết 29 trường hợp kiến nghị của khách du lịch.

Đồng thời, tham mưu văn bản kiến nghị UBND TP Hạ Long có biện pháp chấn chỉnh tình trạng bán hàng không niêm yết giá, treo biển hiệu không đúng quy định tại khu vực Cảng tàu du lịch Tuần Châu; tham mưu Thanh tra tỉnh xây dựng kế hoạch kiểm tra liên ngành đối với các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành trên địa bàn và tuyên truyền phổ biến pháp luật về công tác thanh tra cho 210 lượt cán bộ, công chức.

Trọng Tài