Tại Hội nghị, Bí thư Đảng uỷ Lê Minh Khái đánh giá, năm qua, Đảng ủy đã phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Thanh tra Chính phủ cùng các cấp ủy Đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện toàn diện nhiệm vụ đề ra

“Trên các mặt công tác đều đạt kết quả quan trọng, nổi bật”, Bí thư Đảng uỷ, Tổng Thanh tra Chính phủ nói.

Theo báo cáo, Thanh tra Chính phủ tiến hành 51 cuộc thanh tra, đã ban hành kết luận 19 cuộc, phát hiện vi phạm hơn 80.800 tỷ đồng, gần 1.200ha đất; kiến nghị thu hồi hơn 38.600 tỷ đồng, 395ha đất; chuyển cơ quan điều tra xử lý 13 vụ.

Việc thu hồi tài sản vi phạm phát hiện qua các cuộc thanh tra do Thanh tra Chính phủ tiến hành có những tiến bộ đáng kể (đạt 98,5% số kết luận đôn đốc).

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được tiến hành đồng bộ, quyết liệt; công tác phòng, chống tham nhũng được chỉ đạo triển khai thực hiện thường xuyên.

Bên cạnh đó, công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và đạo đức được tăng cường.

Phó Bí thư Đảng uỷ Thanh tra Chính phủ Nguyễn Thái Hồng nhấn mạnh, cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ giữ vững bản lĩnh chính trị, kiên định mục tiêu, lý tưởng, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống trong sạch, có thái độ kiên quyết đấu tranh với các hành vi tiêu cực, tham nhũng.

“Chưa phát hiện cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”", ông Hồng thông tin.

Đảng ủy và các cấp ủy đã thường xuyên chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương để thực hiện nghiêm túc quy chế, quy định của Đảng; tăng cường đổi mới công tác dân vận, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở…

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: TN
 
Bên cạnh những kết quả đã đạt được, tại hội nghị, các ý kiến cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế như còn có cuộc thanh tra kéo dài khi xây dựng kết luận thanh tra; một số vụ việc khiếu nại, tố cáo giải quyết chậm; vẫn có hiện tượng đơn thư tố cáo trong nội bộ… từ đó đề xuất các giải pháp khắc phục thời gian tới.
 
Theo đó, tập trung thực hiện toàn diện công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, xây dựng cơ quan liêm chính, hành động quyết liệt, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2020.
 
Nhất là, Đảng uỷ và các cấp uỷ đảng thường xuyên nắm bắt kịp thời thông tin, tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên để lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, tránh phát sinh đơn thư, đặc biệt là thời điểm diễn ra đại hội đảng bộ các cấp, Đảng bộ Thanh ra Chính phủ tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
 
Nhắc lại phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng là làm phải “đúng vai, thuộc bài”, Bí thư Đảng uỷ, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái nêu rõ, cán bộ, đảng viên “nói không đi đôi với làm” thì phải phê bình, nếu có vi phạm phải kịp thời xử lý.
 
Ông Lê Minh Khái cũng đặc biệt lưu ý, phải chủ động phát hiện và tiến hành kiểm tra khi có tổ chức đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm. “Những vấn đề liên quan đến đơn thư, tố cáo, bảo vệ chính trị nội bộ thì phải lưu ý, xác minh, làm rõ để làm công tác nhân sự”, Bí thư Đảng uỷ, Tổng Thanh tra Chính phủ yêu cầu.
 
Riêng công tác điều động, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ, theo ông Lê Minh Khái phải bảo đảm hợp lý, hiệu quả, được đa số đồng thuần và đúng quy định Đảng, của pháp luật.

H.Giang