Việc phát động chiến dịch được công bố hôm 19/3, tại cuộc họp của Nhóm Điều phối Chống tham nhũng Trung ương.

Theo cuộc họp, cơ chế tích hợp để truy đuổi những kẻ chạy trốn, ngăn chặn việc đào tẩu và thu hồi tài sản tham nhũng sẽ được nâng cao hơn nữa theo cách toàn diện.

Theo báo cáo được công bố tại phiên họp toàn thể lần thứ 3 của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương (CCDI) Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XX, trong năm 2023, cơ quan chống tham nhũng đã tập trung xử lý các vụ tham nhũng xuyên biên giới, thu hồi số tiền thiệt hại khoảng 10,2 tỷ nhân dân tệ (1,42 tỷ USD). Ngoài ra, 1.624 kẻ đào tẩu đã bị đưa về nước thông qua Chiến dịch “Lưới trời 2023”.

Cũng theo CCDI, trong giai đoạn 2018 - 2022, Chiến dịch “Lưới trời” đã bắt được hơn 7.000 kẻ chạy trốn và thu hồi khoảng 35,2 tỉ nhân dân tệ (khoảng 5,12 tỉ USD).

Ngọc Anh