Tại Báo cáo Tư pháp thường niên năm 2019, bà Beatriz Buchili cho biết, 1.576 trường hợp liên quan đến tham nhũng đã được xử lý, đã kết luận 974 vụ, 187 nhà quản lý khu vực công phải chịu trách nhiệm.

“Tham nhũng tiếp tục tác động tiêu cực vào cuộc sống của người dân, có thể kể đến như trong việc tiếp cận giáo dục, y tế, việc làm... Do đó, nó làm suy yếu những nỗ lực đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước", bà Buchili nói.

Cũng theo Tổng Chưởng lý, các cơ quan tư pháp đã tịch thu khoảng 167 triệu metical, 8 ngôi nhà và 12 phương tiện xe cộ trong năm ngoái; đồng thời, tích cực thúc đẩy việc ban hành Luật Thu hồi tài sản và thành lập một cơ quan để thực thi điều này.

Mozambique là quốc gia phụ thuộc chủ yếu vào viện trợ nước ngoài và là một trong những nước nghèo nhất thế giới.

Đức Anh