Quy định do Cơ quan Thuế Israel đưa ra tuần trước yêu cầu bất kỳ khoản thanh toán nào cho một doanh nghiệp trên 6.000 shekel phải được thực hiện thông qua các phương thức khác như chuyển khoản kỹ thuật số hoặc thẻ ghi nợ.

Trước đây, số lượng tiền mặt tối đa có thể được sử dụng trong một giao dịch kinh doanh là 11.000 shekel.

Các cá nhân không nằm trong danh sách là chủ doanh nghiệp có thể sử dụng tới 15.000 shekel tiền mặt khi giao dịch.

Theo tuyên bố của Cơ quan Thuế Israel, các hạn chế về việc sử dụng tiền mặt không áp dụng đối với việc chuyển tiền giữa các thành viên trong gia đình, ngoại trừ những khoản thanh toán thuê mướn mà số tiền tối đa đã được quy định hạ xuống từ 50.000 shekel còn 15.000 shekel.

Các nhà phân tích tin rằng, những quy định mới sẽ buộc mọi người thanh toán bằng các hình thức kỹ thuật số thay vì tiền mặt để giao dịch có thể dễ dàng theo dõi. Việc giới hạn thanh toán bằng tiền mặt nhằm mục đích kiềm chế trốn thuế, hoạt động chợ đen và thậm chí cả các hoạt động khủng bố.

Các mức phạt nặng được áp dụng đối với những người vi phạm, bắt đầu từ 15% đối với các khoản thanh toán bằng tiền mặt dưới 25.000 shekel, tăng lên 20% đối với các khoản thanh toán từ 25.000 - 50.000 shekel và lên tới 30% đối với các khoản thanh toán lớn hơn, theo Cơ quan Thuế Israel.

Hà Anh