Vì thế “Quy tắc đạo đức đối với nhà cung cấp toàn cầu (“Bộ Quy tắc đối với nhà cung cấp”) đặt ra những kỳ vọng của chúng tôi đối với nhà cung cấp (gồm nhà cung cấp, đại lý cung cấp, nhà thầu, bên tư vấn, đại lý bán hàng cũng như các nhà cung cấp hàng hóa và dịch vụ khác hợp tác kinh doanh hoặc đại diện cho PepsiCo - PV) trong các phạm trù liêm chính trong kinh doanh, nguyên tắc thực hành lao động, sức khỏe và an toàn, và quản lý môi trường”.

PepsiCo, tập đoàn danh tiếng toàn cầu, với hàng chục thương hiệu, mang lại giá trị doanh thu nhiều tỷ USD mỗi năm, mong các nhà cung cấp kinh doanh một cách có trách nhiệm, liêm chính, trung thực, minh bạch và tuân theo các nguyên tắc (lược giới thiệu) sau:

Nhận thức được và tuân thủ tất cả các luật và quy định áp dụng của nước sở tại mình đang hoạt động.

Duy trì bảo mật tất cả thông tin của PepsiCo và các đối tác của PepsiCo.

Cạnh tranh công bằng trong hoạt động kinh doanh của PepsiCo và thực hiện tất cả các hoạt động kinh doanh thay mặt cho PepsiCo một cách hợp pháp.

PepsiCo cam kết làm kinh doanh theo pháp luật và có đạo đức trong khuôn khổ hệ thống doanh nghiệp tự do và nghiêm cấm các thỏa thuận hối lộ với khách hàng, nhà cung cấp, quan chức Chính phủ hoặc các bên thứ ba khác. Vì vậy, PepsiCo nghiêm cấm các nhà cung cấp của mình không được tham gia vào bất kỳ hình thức hối lộ thương mại hoặc hối lộ cơ quan công quyền nào.

Trong mọi trường hợp, một nhà cung cấp không được thay mặt PepsiCo để hứa hẹn hoặc cung cấp trực tiếp hoặc gián tiếp bất kỳ thứ gì có giá trị cho một quan chức Chính phủ, hoặc cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào với hình thức riêng tư hoặc thương mại, nếu khoản thanh toán này nhằm mục đích khiến người nhận lạm dụng vị trí của họ hoặc để đạt được hoặc duy trì một lợi ích cá nhân hoặc lợi thế kinh doanh không công bằng. 

Cùng với các nguyên tắc này, các nhà cung cấp đại diện cho PepsiCo phải tuân thủ Luật Chống tham nhũng ở nước ngoài của Hoa Kỳ (FCPA), tất cả luật chống tham nhũng hiện hành ở địa phương và được kỳ vọng tuân thủ chính sách tuân thủ chống hối lộ toàn cầu của PepsiCo (“Chính sách ABAC”).

Duy trì sổ sách tài chính và hồ sơ kinh doanh chính xác phù hợp với các yêu cầu pháp luật, pháp lý hiện hành và các thông lệ kế toán được chấp nhận, bao gồm tất cả hóa đơn được gửi cho PepsiCo để thanh toán hoặc hoàn trả.

Ủng hộ việc tuân thủ Bộ Quy tắc đối với Nhà cung cấp bằng cách thiết lập các quy trình quản lý phù hợp và phối hợp với các quy trình đánh giá phù hợp do PepsiCo yêu cầu.

Để kinh doanh với PepsiCo, các nhà cung cấp phải ký kết các hợp đồng và thực hiện các đơn mua hàng yêu cầu tuân thủ Bộ Quy tắc đối với nhà cung cấp. Bằng cách thông báo trước, PepsiCo có thể thực hiện việc kiểm toán phù hợp để kiểm tra việc tuân thủ Bộ Quy tắc đối với nhà cung cấp của nhà cung cấp. 

Ngoài ra, như đã nêu cụ thể trong Chính sách ABAC, một số nhà cung cấp bắt buộc phải hoàn tất quy trình soát xét bên thứ ba của chúng tôi qua từng kỳ.

Tuân thủ các chính sách của PepsiCo về quà tặng và chiêu đãi và các xung đột lợi ích khi làm việc với nhân viên của PepsiCo.

Cấm các nhà cung cấp của PepsiCo, hoặc bất kỳ ai làm việc dưới danh nghĩa của PepsiCo, đưa hoặc tặng quà cho nhân viên của PepsiCo để có thể gây ảnh hưởng đến các quyết định kinh doanh của PepsiCo hoặc nhận những lợi ích không công bằng.

Đảm bảo rằng tất cả các vụ mua lại đất (bao gồm cả đất sử dụng và cho thuê) đều đáp ứng các tiêu chuẩn hiệu quả của Công ty Tài chính Quốc tế (IFC), bao gồm: Thỏa thuận tự do, thỏa thuận trước và thỏa thuận sau khi biết thông tin.

Báo cáo các trường hợp nghi ngờ vi phạm Bộ Quy tắc.

PepsiCo hy vọng các nhà cung cấp có một hệ thống quản lý khiếu nại hiệu quả, sẵn sàng giải quyết các khiếu nại của nhân viên trong hoạt động của họ hoặc của bên thứ ba có khả năng gia tăng hành vi vi phạm, để quản lý phù hợp với các nguyên tắc chỉ đạo của Liên hợp quốc. 

Các nhân viên hoặc nhà thầu của nhà cung cấp cũng có thể báo cáo các trường hợp nghi ngờ vi phạm Bộ Quy tắc cho PepsiCo qua đường dây nóng “Hãy lên tiếng” (“Speak Up”). (Danh sách số điện thoại đường dây nóng quốc tế được đính kèm theo Bộ Quy tắc đối với nhà cung cấp này có và có thể được cập nhật theo thời gian tại http://www.pepsico.com/Company/Speak-Up.html.

PV