TI tuyên bố trong một báo cáo mới có tiêu đề: "Tham nhũng trong hệ thống giáo dục ở Tây Phi".
 
Tổ chức này đã trình bày kết quả báo cáo tại cuộc họp tiểu vùng được tổ chức ngày 15/5 ở Thủ đô Abuja (Nigeria). Sự kiện tập hợp các nghiên cứu của TI từ 10 quốc gia Tây Phi, qua đó xem xét tiến trình thực hiện các văn bản chính sách tại đây.
 
Theo báo cáo, tham nhũng là hiện tượng phổ biến trong hệ thống giáo dục trên khắp Cộng đồng kinh tế Các quốc gia Tây Phi (ECOWAS).
 
“Điều này ảnh hưởng đến việc tiếp cận giáo dục, chất lượng, sự hòa nhập và kết quả học tập, gây nên những hậu quả tàn khốc không chỉ đối với tăng trưởng kinh tế quốc gia mà còn đối với cơ hội sống của trẻ em, gia đình và cộng đồng", báo cáo cho biết.
 
Báo cáo của TI nhấn mạnh những sai phạm trong phân bổ nguồn công quỹ, mua sắm tham nhũng, trao đổi tình dục lấy thành tích, sai sót trong kiểm tra, bằng cấp giả, sự vắng mặt của các giáo viên và tham nhũng trong tuyển dụng là những dạng tham nhũng khác nhau, thách thức hệ thống giáo dục ở các quốc gia.
 
Khuyến nghị
 
Để giải quyết các vấn đề vi phạm quyền cơ bản của con người thông qua các hành vi tham nhũng trong ngành giáo dục, TI đã đưa ra một số khuyến nghị. Đó là, thi hành nghiêm túc các công cụ pháp lý, quy định chống tham nhũng đã được cộng đồng và cấp quốc gia thông qua, trong đó bao gồm việc thực thi các phán quyết của Tòa hình sự cấp quốc gia và tăng cường ý chí chính trị để hỗ trợ hoạt động của Tòa hình sự.
 
Về việc phân bổ sai công quỹ, TI cho biết, sẽ hỗ trợ các quốc gia thành viên đầu tư cải thiện hệ thống tài chính và các tài khoản để tăng cường quản lý, kiểm toán nhằm cải thiện trách nhiệm giải trình ở cấp quốc gia và cấp địa phương.
 
TI cũng đề xuất các cải cách để giải quyết việc tuyển dụng giáo viên. Tổ chức này cho biết, họ sẽ vận động các quốc gia thành viên để tiến hành đánh giá tính minh bạch cũng như thực hiện các cuộc điều tra theo dõi việc chi tiêu công trong lĩnh vực giáo dục.
 
TI cũng sẽ hỗ trợ các quốc gia thành viên để tạo ra dữ liệu giáo dục công một cách minh bạch.

Ngọc Anh