Theo Tòa án Tối cao Belarus, 206 người trong số họ đã bị phạt tù, 116 phải nộp phạt tiền, 145 người bị thu giữ tài sản.

329 người đã bị tước quyền hành, chức vụ; 21 người thuộc lĩnh vực quân đội hoặc giữ các vị trí đặc biệt.

141 người bị kết án vì nhận hối lộ, 125 người có tội ăn cắp và lạm quyền, 91 người tội đưa hối lộ.

Ngọc Anh