Ngoài ra, UBKT Tỉnh ủy Thanh Hóa đã thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với 2 chi ủy do vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, công tác quản lý tuyển sinh; thi hành kỷ luật 6 đảng viên, trong đó có 5 cấp ủy viên.

Ban hành quyết định kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với 8 tổ chức Đảng, gồm: Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh, Đảng ủy Sở Y tế, Đảng ủy bộ phận Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Đảng ủy Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Đảng ủy Bệnh viện Ung bướu, Đảng ủy Bệnh viện Phổi, Đảng ủy Bệnh viện Đa khoa thị xã Nghi Sơn, Chi ủy Chi bộ Trung tâm Y tế thị xã Bỉm Sơn.

Tiếp nhận 21 lượt đơn tố cáo, phản ánh, kiến nghị của đảng viên và công dân, đã giải quyết 6 đơn, trong đó lưu 15 đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết, đơn trùng nội dung ...

UBKT cấp huyện và tương đương đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 3 đảng viên, trong đó có 1 cấp ủy viên; tổ chức giám sát 19 tổ chức Đảng và 32 đảng viên, trong đó có 21 cấp ủy viên.

Cấp ủy và UBKT các cấp đã thi hành kỷ luật 17 đảng viên, trong đó có 5 cấp ủy viên, hình thức kỷ luật khiển trách đối với 9 đảng viên.  

Văn Thanh