Tổ chức hơn 1.300 cuộc tuyên truyền về PCTN

Thời gian qua, công tác PCTN, tiêu cực luôn được Thành ủy Cần Thơ quan tâm, chỉ đạo triển khai thực hiện. UBND TP đã chỉ đạo quyết liệt các cấp, các ngành thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, tích cực huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc. Qua đó, đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần làm trong sạch bộ máy Nhà nước, tạo được niềm tin của nhân dân trong công tác đấu tranh PCTN, tiêu cực.

UBND TP cũng luôn quan tâm chỉ đạo, triển khai và giao thủ trưởng các cơ quan chuyên môn trực thuộc và chủ tịch UBND quận, huyện đôn đốc việc thực hiện các kết luận, chương trình công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, tiêu cực theo quy định.

Qua công tác chỉ đạo, điều hành của UBND TP, các ngành, các cấp đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch, tập trung triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về PCTN, tiêu cực theo chỉ đạo của Chính phủ, Thanh tra Chính phủ, Thành ủy và UBND TP đạt hiệu quả tích cực.

Bên cạnh đó, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 5/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính Nhà nước; Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN ngày càng được quan tâm thực hiện tích cực, bằng nhiều kênh thông tin, đa dạng về hình thức như: Hội nghị triển khai quán triệt, thông qua các cuộc hội họp, sinh hoạt cơ quan, đơn vị hoặc bằng pa nô, tờ rơi…

Năm 2022, toàn TP đã tổ chức được hơn 1.300 cuộc tuyên truyền với 38.884 lượt cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân tham gia; truyên truyền qua đài truyền thanh và các tin, bài đã phát được 3.115 cuộc. Qua đó, ý thức pháp luật về PCTN, tiêu cực ngày càng được nâng cao trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân.

Việc kiểm soát tài sản, thu nhập được triển khai và tổ chức thực hiện theo quy định của Luật PCTN năm 2018, Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. TP đã chuyển đổi vị trí công tác đối với 173 công chức, viên chức theo Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 1/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật PCTN.

Chủ tịch UBND TP đã ban hành Quyết định số 61/QĐ-UBND ngày 12/1/2022 về việc phê duyệt nội dung kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2022 của Thanh tra TP. Theo đó, trong năm 2022, tiến hành xác minh tài sản, thu nhập đối với 46 trường hợp người có nghĩa vụ kê khai, trong đó có 8 trường hợp người được tiến hành xác minh tài sản, thu nhập thuộc diện Thành ủy quản lý.

Thanh tra TP đã ban hành các quyết định về việc xác minh tài sản, thu nhập và thành lập tổ xác minh tài sản, thu nhập. Đồng thời, tiến hành xác minh 45/46 trường hợp, trong đó có 8 trường hợp thuộc diện Thành ủy quản lý, 1 trường hợp thuộc Quận ủy Ô Môn quản lý. Kết quả, đã ban hành 22 kết luận; 23 trường hợp đang tiến hành xác minh (1 trường hợp không tiến hành xác minh do đã nghỉ hưu theo chế độ)…

Xử lý nghiêm các hành vi liên quan tham nhũng

Trong năm 2022, các cấp, các ngành của TP Cần Thơ đã triển khai 219 cuộc thanh tra, kiểm tra, vượt 9% kế hoạch đề ra. Qua thanh tra, kiểm tra, đã kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các quy định, cơ chế, chính sách, pháp luật trên nhiều lĩnh vực. Đồng thời, phát hiện vi phạm hơn 9,12 tỷ đồng; kiến nghị thu hồi 6,37 tỷ đồng; kiến nghị xử lý khác 2,75 tỷ đồng; kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm 70 tập thể và 434 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra 4 vụ.

Ngoài ra, qua công tác thanh tra, kiểm tra, đã phát hiện 2 vụ việc có hành vi tham nhũng xảy ra tại quận Cái Răng và huyện Thới Lai. Qua kết quả kiểm tra, UBND quận Cái Răng đã phát hiện vụ việc có hành vi tham nhũng tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND phường Lê Bình; đề nghị kỷ luật 3 cá nhân, gồm 1 phó chủ tịch UBND phường và 2 công chức văn phòng. Kết quả họp xét của hội đồng kỷ luật thống nhất kỷ luật 2 công chức văn phòng với hình thức khiển trách; kiểm điểm trách nhiệm đối với 1 phó chủ tịch UBND phường. Vụ kế toán xã Trường Xuân có hành vi chiếm dụng ngân sách với tổng số tiền hơn 419 triệu đồng để sử dụng cho mục đích cá nhân, UBND huyện Thới Lai đã chuyển toàn bộ hồ sơ có liên quan đến Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện xử lý theo thẩm quyền. UBND xã Trường Xuân đã đình chỉ công tác đối với cá nhân có liên quan, chờ kết luận của cơ quan cảnh sát điều tra để xử lý theo quy định.

Theo đánh giá của UBND TP Cần Thơ, thời gian qua, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã tăng cường và nâng cao chất lượng trong công tác quản lý, chỉ đạo điều hành. Đồng thời, đề ra nhiều biện pháp, giải pháp nhằm hạn chế các điều kiện tham nhũng và ngăn ngừa các hành vi tham nhũng...

Trong thời gian tới, TP tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội. Đồng thời, quan tâm tổ chức triển khai các cuộc thanh tra, kiểm tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN, trọng tâm là những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng như đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý đất đai, thu chi ngân sách, luân chuyển, bổ nhiệm, điều động cán bộ, thực hiện các chính sách xã hội…

Cùng với đó, tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị; phát huy tốt vài trò giám sát, phản biện của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức đoàn thể trong công tác PCTN; tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan trong việc khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các hành vi tham nhũng.

Cảnh Nhật - Thu Huyền