Báo cáo tại buổi làm việc cho thấy, trong thời gian qua, Ban Thường vụ Thị ủy Vĩnh Châu luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Người đứng đầu cấp ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra, giám sát, thanh tra phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng...

Từ năm 2016 đến nay, thị xã Vĩnh Châu đã tổ chức 52 cuộc thanh tra, kiểm tra và tiếp nhận, xử lý 26 đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến tham nhũng, tiêu cực. Qua đó, phát hiện 35 vụ việc có dấu hiệu tham nhũng, đã xử lý theo đúng quy định phát luật.

Công tác phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng trong điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, tiêu cực được Thường trực Thị ủy, Ban Thường vụ Thị ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác phối hợp của các cơ quan nội chính, các cơ quan tiến hành tố tụng.

Từ đó, các cơ quan phối hợp chặt chẽ, tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình giải quyết các vụ việc, vụ án tham nhũng phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, góp phần đẩy nhanh tiến độ xử lý các vụ án, vụ việc...

Đoàn kiểm tra yêu cầu, thời gian tới, Ban Thường vụ Thị ủy tiếp tục tăng cường lãnh đạo đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng và tăng cường trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu; tập trung giải quyết dứt điểm những vụ việc, vụ án tồn đọng, kéo dài.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp xử lý về mặt Đảng và chính quyền theo đúng quy định; nâng cao hiệu quả các cơ chế phát hiện tham nhũng, trong đó chú trọng vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị để góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Cảnh Nhật