Trong các ngày 21 - 24/1, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội đã họp kỳ họp thứ 21 dưới sự chủ trì của Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hoàng Trọng Quyết.

Tại kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã xem xét, thi hành kỷ luật các tổ chức Đảng và đảng viên theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Đảng ủy cơ quan Sở Xây dựng và Đảng ủy Công ty TNHH Một thành viên Thoát nước Hà Nội.

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy nhận thấy: Đảng ủy Cơ quan Sở Xây dựng nhiệm kỳ 2015-2020 và Đảng ủy Công ty TNHH Một thành viên Thoát nước Hà Nội đã buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên, dẫn đến có nhiều sai phạm nghiêm trọng trong công tác xử lý, duy trì chất lượng nước hồ trên địa bàn TP bằng chế phẩm Redoxy-3C.

Liên quan đến vụ việc này còn có trách nhiệm của Sở Tài chính, Thanh tra TP và các đảng viên có liên quan.

Theo Ủy ban Kiểm tra Thành ủy những vi phạm trên đã gây hậu quả nghiêm trọng, làm thất thoát lớn ngân sách Nhà nước, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng và chính quyền TP.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy quyết định thi hành kỷ luật:

Khiển trách đối với Đảng ủy cơ quan Sở Xây dựng nhiệm kỳ 2015-2020.

Cảnh cáo đối với Đảng ủy Công ty TNHH Một thành viên Thoát nước Hà Nội nhiệm kỳ 2015-2020.

Khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Võ Tiến Hùng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Thoát nước Hà Nội.

Cảnh cáo đối với ông Đỗ Anh Tuấn, Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Ban Duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật và ông Đỗ Khắc Tú Anh, Phó Trưởng phòng Tài chính kế toán, Ban Duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật, Sở Xây dựng.

Khiển trách đối với ông Trần Trọng Văn, nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Thoát nước Hà Nội và nguyên Bí thư Chi bộ, nguyên Giám đốc Xí nghiệp Quản lý các nhà máy xử lý nước thải Bùi Ngọc Uyên.

Đồng thời, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã tiến hành kiểm điểm trách nhiệm và chỉ đạo kiểm điểm đối với các tổ chức Đảng và đảng viên có liên quan.

Kiểm điểm trách nhiệm Đảng ủy Cơ quan Sở Thông tin và Truyền thông

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy cũng xem xét, thi hành kỷ luật các tổ chức Đảng và đảng viên theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Đảng ủy Cơ quan Sở Thông tin và Truyền thông trong triển khai thực hiện hạng mục thuê dịch vụ thuộc chương trình ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước TP năm 2016.

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy quyết định kiểm điểm trách nhiệm đối với Đảng ủy Cơ quan Sở Thông tin và Truyền thông nhiệm kỳ 2015-2020; bà Phan Lan Tú, nguyên Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở và Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm Dữ liệu Nhà nước, Sở Thông tin và Truyền thông Trương Tú Tài. 

Hải Hà