Tham dự hội nghị có đại diện các chuyên gia TTCP,  nhóm chuyên gia Chính phủ Việt Nam cùng các chuyên gia Đức, Ban Thư ký UNCAC và đại diện các tổ chức xã hội của Áo.

Hội nghị được tổ chức trên cơ sở thực hiện Nghị quyết của hội nghị các quốc gia thành viên UNCAC về cơ chế đánh giá việc thực thi Công ước; căn cứ kết quả rút thăm tại Cuộc họp Nhóm Đánh giá thực thi UNCAC vào tháng 9/2019, Việt Nam và Cộng hòa Liên bang Đức là hai quốc gia được lựa chọn đánh giá việc thực thi UNCAC của Cộng hòa Áo trong chu trình đánh giá thứ 2, trong đó các chuyên gia Việt Nam chủ trì việc đánh giá đối với Chương II (Các biện pháp phòng ngừa tham nhũng) và phối hợp với các chuyên gia Đức đánh giá thực thi UNCAC với Chương V (Thu hồi tài sản) của UNCAC.

leftcenterrightdel
Ông Nguyễn Tuấn Anh, Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế (TTCP) phát biểu tại hội nghị 

Theo yêu cầu, việc tham gia đánh giá thực địa cần được thực hiện nghiêm túc, có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về nội dung và hình thức; đảm bảo yêu cầu về lễ tân đối ngoại cần thiết trên cơ sở thực hiện tốt các quy định hiện hành về công tác đối ngoại của Đảng, Nhà nước và Quy chế Quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của TTCP, phù hợp với các nguyên tắc và quy định của Cơ chế Đánh giá thực thi UNCAC.

Tại hội nghị, phía Việt Nam sẽ thảo luận với nhóm chuyên gia Cộng hòa Liên bang Đức, đại diện Ban Thư ký UNCAC và đại diện của Cộng hòa Áo về mức độ phù hợp của pháp luật Cộng hòa Áo và thực tiễn thi hành pháp luật trước các yêu cầu theo quy định tại Chương II và Chương V của UNCAC; đồng thời trao đổi các mô hình, kinh nghiệm và thách thức trong thực thi UNCAC.

Liên quan tới sự kiện này, trước đó, ngày 1/3, TTCP đã tổ chức 1 cuộc họp của Nhóm Chuyên gia Việt Nam để chuẩn bị cho việc tham gia đánh giá thực địa việc thực thi UNCAC đối với Cộng hòa Áo. Cuộc họp nhằm rà soát và thống nhất về nội dung đánh giá sơ bộ việc thực thi của Cộng hòa Áo đối với Chương II của UNCAC về các biện pháp phòng ngừa tham nhũng; phân công nội dung cụ thể đối với các thành viên Nhóm Chuyên gia Việt Nam trong quá trình tham gia đánh giá thực địa.

Phương Anh