Đặc biệt khi dịch bệnh Covid -19 bùng phát tại tỉnh, Tỉnh ủy đã kịp thời chỉ đạo, lãnh đạo các cấp ủy đảng, chính quyền tập trung thực hiện hiệu quả công tác phòng chống dịch Covid -19; yêu cầu lãnh đạo các sở, ban, ngành và chủ tịch UBND các huyện, thành, thị chủ động phòng ngừa dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để làm việc từ xa và tiếp tục tạm dừng các hoạt động đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu, các hoạt động văn hóa, lễ hội, nghi lễ tôn giáo, các hoạt động giao lưu thể dục, thể thao; các hoạt động tập trung đông người; thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn, an ninh mạng; ngăn chặn, xử lý nghiêm hành vi vi phạm quy định phòng, chống dịch; việc phát tán các thông tin sai lệch, xuyên tạc về tình hình dịch bệnh.

Các lực lượng quân đội, công an và các cơ quan liên quan tăng cường kiểm soát diễn biến của dịch Covid-19; phát huy hiệu quả hoạt động của các tổ, đội phòng, chống dịch, các chốt kiểm soát trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ để kiểm soát dịch tại các cửa ngõ ra, vào tỉnh.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ cũng đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, các ngành chức năng tăng cường nắm chắc tình hình và giữ vững ổn định an ninh chính trị; đảm bảo an ninh nội bộ, văn hóa - tư tưởng, an ninh thông tin, an ninh mạng, an ninh nông thôn, tôn giáo; bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm; triển khai hiệu quả các phương án bảo vệ các đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến thăm, làm việc, các sự kiện chính trị, quan trọng của tỉnh và đất nước; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; chỉ đạo mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, phát hiện và xử lý nghiêm trường hợp vi phạm về quy định xuất, nhập cảnh trái phép.

Các cơ quan, đơn vị quân đội duy trì nghiêm túc chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; phối hợp chặt chẽ nắm chắc tình hình và tham mưu, xử lý các tình huống không để bị động, bất ngờ. Lực lượng công an đã thực hiện các đợt cao điểm tấn công, trấn áp, truy nã tội phạm; bảo đảm an ninh trật tự; xử lý nghiệm các trường hợp vi phạm góp phần phòng, ngừa đấu tranh phòng, chống tội phạm; tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy,…

Viện kiểm sát nhân dân hai cấp tăng cường trách nhiệm thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp; đã kiểm sát 1.285 tố giác, tin báo về tội phạm; thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra 1.010 vụ/1.914 bị can; đã giải quyết 712 vụ/1.389 bị can, truy tố 637 vụ/1.304 bị can; ban hành 829 bản yêu cầu điều tra 13 kiến nghị yêu cầu cơ quan điều tra khắc phục vi phạm trong hoạt động điều tra; 08 kiến nghị với cơ quan, tổ chức hữu quan trong công tác phòng ngừa vi phạm pháp luật và tội phạm, 04 kháng nghị đối với tòa án, cơ quan thi hành án hình sự; 21 kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm, 09 kháng nghị đối với cơ quan thi hành án dân sự; 03 kiến nghị đối với cơ quan điều tra trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp.

Tòa án nhân dân hai cấp đã quán triệt, thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tòa án nhân dân Tối cao và của Tỉnh ủy; tiếp tục đổi mới phương pháp chỉ đạo, điều hành; tăng cường kỷ cương, kỷ luật, đạo đức công vụ và đề cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ có chức danh tư pháp. Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Phú Thọ đã thụ lý 5.455 vụ, việc; giải quyết 4.345 vụ, việc, đạt tỷ lệ 80%. Trong kỳ, đã tổ chức được 86 phiên tòa rút kinh nghiệm; công khai 1.481 bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật trên Cổng Thông tin điện tử của Tòa án nhân dân Tối cao.

Trong 9 tháng năm 2021, đã triển khai thực hiện 64 cuộc thanh tra hành chính tại 264 đơn vị, ban hành 41 kết luận thanh tra. Qua thanh tra phát hiện tổng số tiền vi phạm trên 2,7 tỷ đồng. Thực hiện 27 cuộc thanh tra, kiểm tra trách nhiệm về việc thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra,  tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng tại 32 đơn vị và ban hành 11 kết luận.

Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh lãnh đạo, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc chủ trương, định hướng của Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII về công tác tư pháp và chiến lược cải cách tư pháp; tổ chức tổng kết công tác cải cách tư pháp năm 2020, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021; tổ chức quán triệt và ban hành văn bản lãnh đạo thực hiện Kết luận số 83-KL/TW và Kết luận số 84-KL/TW, ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị về tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 48-NQ/TW về xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) về Chiến lược Cải cách tư pháp đến năm 2020; chỉ đạo triển khai thi hành Luật Hòa giải đối thoại tại tòa án…

Các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng; xây dựng chương trình, kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021; thực hiện công khai minh bạch hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị; công khai tài chính, kê khai tài sản và công khai minh bạch tài sản, thu nhập theo quy định; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; rà soát, bổ sung, sửa đổi, hoàn thiện quy định của tỉnh về chế độ, trách nhiệm trong thi hành nhiệm vụ, công vụ đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị; thực hiện được 19 lĩnh vực phải công khai, minh bạch theo quy định trên Cổng Thông tin điện tử của UBND tỉnh và của các cơ quan, đơn vị; thường xuyên kiểm tra, giám sát, thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng.

Cơ quan điều tra thụ lý giải quyết 14 vụ/23 bị can liên quan đến tham nhũng, kinh tế, đã giải quyết 05 vụ/11 bị can, đang giải quyết 09 vụ/12 bị can. Viện kiểm sát thụ lý, giải quyết 06 vụ/14 bị can. Tòa án thụ lý, giải quyết 09 vụ/25 bị cáo, đã giải quyết 08 vụ/20 bị cáo.

Chính Bình