Theo báo cáo về kết quả thực hiện công tác kiểm soát tài sản, thu nhập năm 2023 của tỉnh Tuyên Quang, đã phát hiện 1 trường hợp có kết luận là không trung thực trong việc kê khai tài sản, thu nhập hoặc không trung thực trong việc giải trình nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm, hoặc có nhiều hành vi vi phạm trong việc kê khai tài sản, thu nhập, trong đó có ít nhất 1 hành vi không trung thực.

Báo cáo số 69/BC-BDT ngày 19/4/2024 của Ban Dân tộc tỉnh Tuyên Quang cho thấy: Kết quả xem xét trách nhiệm của công chức trong việc kê khai tài sản theo Kết luận số 23/KL-TTr ngày 29/12/2023 của Thanh tra tỉnh Tuyên Quang về trích kết luận xác minh tài sản, thu nhập đối với người được xác minh thuộc Ban Dân tộc tỉnh.

Ban Dân tộc báo cáo kết quả xem xét trách nhiệm của công chức trong việc kê khai tài sản theo Kết luận số 23/KL-TTr ngày 29/12/2023 của Thanh tra tỉnh như sau:

Các công việc đã triển khai: Đã thực hiện công khai Kết luận số 23/KL-TTr ngày 29/12/2023 của Thanh tra tỉnh về trích kết luận xác minh tài sản, thu nhập năm 2023 đối với người được xác minh thuộc Ban Dân tộc tỉnh tại cuộc họp cơ quan ngày 29/1/2024 (16/17 công chức, người lao động có mặt).

Ban hành Thông báo kết luận cuộc họp số 06/BDT-TB ngày 30/1/2024 để chỉ đạo thực hiện theo Kết luận số 23 (yêu cầu bà Vũ Thị Thanh báo cáo giải trình trách nhiệm trong việc kê khai tài sản năm 2022 chưa đầy đủ, chưa rõ ràng và kê khai tài sản, thu nhập năm 2022 không trung thực).

Chi bộ Ban Dân tộc đã ban hành Quyết định số 261-QĐ/CB và Kế hoạch số 262-KH/CB ngày 4/3/2024 về kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với bà Vũ Thị Thanh, đảng viên Chi bộ Ban Dân tộc.

Từ ngày 5/3/2024 đến ngày 23/3/2024, tổ kiểm tra theo Quyết định số 261-QĐ/CB của Chi bộ Ban Dân tộc đã tiến hành kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với bà Vũ Thị Thanh, đảng viên, Chánh Văn phòng Ban Dân tộc.

Căn cứ báo cáo ngày 27/3/2024 của tổ kiểm tra theo Quyết định số 261-QĐ/CB ngày 29/3/2024, Chi bộ Ban Dân tộc đã tiến hành họp chi bộ, kiểm điểm trách nhiệm đối với đồng chí Vũ Thị Thanh (kết quả có 16/16 đảng viên có mặt).

Chi bộ đã ban hành Thông báo kết luận số 274-TB/KL ngày 2/4/2024; Cơ quan Ban Dân tộc đã ban hành Thông báo kết luận số 26/TB-BDT ngày 17/4/2024.

Kết quả xem xét trách nhiệm: Tại cuộc họp Chi bộ ngày 29/3/2024 và Thông báo kết luận của Chi bộ số 261-QĐ/CB ngày 2/4/2024, Thông báo kết luận của Cơ quan Ban Dân tộc số 26/TB-BDT ngày 7/4/2024 đã kết luận: Đồng chí Vũ Thị Thanh, đảng viên Chi bộ Ban Dân tộc; chức vụ công tác: Chánh Văn phòng đã thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2022 chưa đúng biểu mẫu, chưa đầy đủ thông tin, còn một số thiếu sót.

Theo giải thích của Ban Dân tộc tỉnh Tuyên Quang về nguyên nhân: Bà Vũ Thị Thanh nhận thức chưa đầy đủ về công tác kê khai tài sản, thu nhập, không nghiên cứu kỹ Nghị định số 130/2020/NĐ- CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ để thực hiện.

Một số quy định, hướng dẫn liên quan đến kê khai tài sản, thu nhập chưa đầy đủ, rõ ràng, do vậy, bà Vũ Thị Thanh đã không thực hiện kê khai 12 tài khoản đứng tên hộ cho bố đẻ và chồng để gửi tại Ngân hàng SHB chi nhánh Tuyên Quang.

Qua tìm hiểu của phóng viên Báo Thanh tra, được biết số tiền tại 12 tài khoản nêu trên lên đến con số nhiều tỷ đồng.

Từ những thiếu sót trên, Chi bộ Cơ quan Ban Dân tộc chỉ yêu cầu bà Vũ Thị Thanh, đảng viên, Chánh Văn phòng Ban Dân tộc kiểm điểm rút kinh nghiệm sâu sắc trước Chi bộ và cơ quan.

Tuy nhiên, theo kết luận thì bà Vũ Thị Thanh đã thực hiện không đúng quy định tại Điều 37, Điều 38 Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018.

Do vậy, việc Ban Dân tộc tỉnh Tuyên Quang chỉ tiến hành kiểm điểm rút kinh nghiệm sâu sắc trước Chi bộ và cơ quan là đang thực hiện không đúng tính chất mức độ vi phạm đối với cán bộ, đảng viên vi phạm theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng.

Vì theo Điều 51 Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 về xử lý hành vi kê khai tài sản, thu nhập không trung thực, giải trình nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm không trung thực:

1. Người ứng cử đại biểu Quốc hội, người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân mà kê khai tài sản, thu nhập không trung thực, giải trình nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm không trung thực, thì bị xóa tên khỏi danh sách những người ứng cử.

2. Người được dự kiến bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, phê chuẩn, cử giữ chức vụ mà kê khai tài sản, thu nhập không trung thực, giải trình nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm không trung thực thì không được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, phê chuẩn, cử vào chức vụ đã dự kiến.

3. Người có nghĩa vụ kê khai không thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này mà kê khai tài sản, thu nhập không trung thực, giải trình nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm không trung thực, thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, bị xử lý kỷ luật bằng một trong các hình thức cảnh cáo, hạ bậc lương, giáng chức, cách chức, buộc thôi việc hoặc bãi nhiệm; nếu được quy hoạch vào các chức danh lãnh đạo, quản lý thì còn bị đưa ra khỏi danh sách quy hoạch; trường hợp xin thôi làm nhiệm vụ, từ chức, miễn nhiệm thì có thể xem xét không kỷ luật.

4. Quyết định kỷ luật được công khai tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người bị xử lý kỷ luật làm việc.

Đề nghị Ban Chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Tuyên Quang vào cuộc xem xét làm rõ.

Nam Dũng