Theo hồ sơ, tài liệu do cơ quan chức năng cung cấp, ngày 20/11/2023, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang đã ban hành Quyết định số 188/QĐ-STP về việc thành lập tổ xác minh, tham mưu giải quyết đơn kiến nghị, phản ánh của công dân.

Tổ xác minh do bà Đỗ Thị Loan, Trưởng phòng Hành chính - Bổ trợ tư pháp, Sở Tư pháp làm Tổ trưởng.

Ngày 26/12/2023, Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang đã lập biên bản buổi làm việc với UBND huyện Tân Yên, Trung tâm Phát triển quỹ đất và quản lý trật tự giao thông, xây dựng, môi trường huyện Tân Yên và Công ty Đấu giá hợp danh Đại Dương Group.

Theo đó, ông Nguyễn Ngọc Luyến, Giám đốc Công ty Đấu giá hợp danh Đại Dương Group là đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá quyền sử dụng đất ở tại huyện Tân Yên - cuộc đấu giá ngày 30/12/2022. Bà Nguyễn Ngọc Luyên, Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty là Tổ trưởng Tổ kiểm phiếu tại cuộc đấu giá.

Tại biên bản buổi làm việc ngày 26/12/2023 ghi nhận, Sở Tư pháp trình chiếu video do công dân cung cấp, có thời lượng 10 phút 41 giây cho các thành phần tham dự cùng nghe và xem.

Tại biên bản, bà Nguyễn Ngọc Luyên cho biết: “Video này là cuộc đấu giá quyền sử dụng đất ở tại các xã: Phúc Hoà, Lam Cốt, Ngọc Lý, Song Vân và Lan Giới, huyện Tân Yên - cuộc đấu giá ngày 30/10/2022, giọng nữ trong video là tôi… Đoạn video có việc trình chiếu và thông báo của tổ kiểm phiếu nằm trong mục 2.8.1 của biên bản, tuy nhiên, biên bản không ghi chi tiết diễn biến của cuộc đấu giá”.

Ông Nguyễn Ngọc Luyến cho biết: “… Giọng nam trong video là tôi… khẳng định đoạn video nằm trong phần trước khi bàn giao kết quả kiểm phiếu cho đấu giá viên; biên bản không ghi chi tiết diễn biến của cuộc đấu giá (biên bản không ghi chi tiết diễn biến, nội dung trong đoạn video có độ dài 10 phút 41 giây nêu trên)”.

Khoản 2, Điều 44 Luật Đấu giá tài sản quy định: “2. Diễn biến của cuộc đấu giá phải được ghi vào biên bản đấu giá. Biên bản đấu giá phải được lập tại cuộc đấu giá và có chữ ký của đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá, người ghi biên bản, người trúng đấu giá, người có tài sản đấu giá, đại diện của những người tham gia đấu giá. Trong trường hợp cuộc đấu giá do hội đồng đấu giá tài sản thực hiện thì biên bản đấu giá còn phải có chữ ký của chủ tịch hội đồng”.

Điểm q, khoản 2, Điều 24 Nghị định số 82/2020/NĐ-CP quy định: “2. Phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:… q) Không lập biên bản đấu giá tại cuộc đấu giá; lập biên bản nhưng không chi tiết hoặc không chính xác diễn biến của cuộc đấu giá hoặc thiếu chữ ký của một trong các thành phần theo quy định, hoặc không được đóng dấu của tổ chức đấu giá, hoặc để người không tham dự cuộc đấu giá ký biên bản đấu giá”.

Căn cứ vào các hồ sơ, tài liệu có liên quan, ngày 27/12/2023, Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang lập Biên bản vi phạm hành chính số 15/BB-VPHC trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp đối với Công ty Đấu giá hợp danh Đại Dương Group do ông Nguyễn Ngọc Luyến là giám đốc.

Ngày 29/12/2023, Thanh tra Sở Tư pháp ban hành Quyết định số 56/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Đấu giá hợp danh Đại Dương Group.

Quyết định nêu rõ hành vi vi phạm hành chính: Lập biên bản không chi tiết diễn biến của cuộc đấu giá. Biên bản đấu giá quyền sử dụng đất ở tại các xã Phúc Hoà, Lam Cốt, Ngọc Lý, Song Vân và Lan Giới, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang, cuộc đấu giá ngày 30/12/2022, do Công ty Đấu giá hợp danh Đại Dương Group lập tại hội trường UBND xã Liên Sơn, huyện Tân Yên, trong thời gian tổ chức cuộc đấu giá ngày 30/12/2022 không chi tiết việc bà Nguyễn Ngọc Luyên là tổ trưởng tổ kiểm phiếu đọc tổng số phiếu phát ra, số phiếu thu về, số phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, các lý do phiếu không hợp lệ, các khách hàng có phiếu không hợp lệ, phiếu không được tính kết quả trúng đấu giá. Hình thức xử phạt là 8,5 triệu đồng.

Sau khi quyết định xử phạt vi phạm hành chính được ban hành, Công ty Đấu giá hợp danh Đại Dương Group có đơn khởi kiện đối với Chánh Thanh tra Sở Tư pháp và Trưởng phòng Hành chính - Bổ trợ tư pháp, Sở Tư pháp. Quyết định bị kiện là Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 56/QĐ-XPHC ngày 29/12/2023 của Chánh Thanh tra Sở tư pháp tỉnh Bắc Giang. Hành vi hành chính bị kiện là hành vi lập Biên bản hành chính số 15/BB-VPHC lập ngày 27/12/2023.

Toà án Nhân dân tỉnh Bắc Giang có Quyết định số 52/2024/QĐXXST-HC đưa ra xét xử sở thẩm vụ án hành chính về việc “khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính” vào ngày 20/5/2024. Thẩm phán, chủ toạ phiên toà là ông Nguyễn Hà Giang.

Trước đó, thẩm phán Nguyễn Hà Giang đã ký ban hành Quyết định số 02/2024.QĐ-BPKCTT ngày 12/3/2024 của Toà án Nhân dân tỉnh áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời là tạm đình chỉ việc thi hành quyết định hành chính đối với Quyết dịnh xử phạt vi phạm hành chính số 56/QĐ-XPHC ngày 29/12/2023 của Chánh Thanh tra Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang.

Quyết định nêu trên gây nhiều “bối rối” cho các huyện, thành phố, Sở Tư pháp tỉnh trong cách hiểu khi lựa chọn tổ chức đấu giá trong thời gian qua, cụ thể là tổ chức đấu giá tài sản bị xử phạt vi phạm hành chính nhưng quyết định xử phạt vi phạm hành chính đó đang bị tạm đình chỉ thi hành thì tổ chức đấu giá có trừ điểm theo quy định tại điểm b, khoản 5, Điều 5 Thông tư số 02/2022/TT-BTP của Bộ Tư pháp hay không (chúng tôi sẽ phân tích sâu hơn ở các bài báo tiếp theo).

Hiện nay, cơ bản các huyện, thành phố đều không trừ điểm của Công ty Đấu giá hợp danh Đại Dương Group theo quy định tại điểm b, khoản 5, Điều 5 Thông tư số 02/2022/TT-BTP của Bộ Tư pháp

Sau thời điểm ngày 12/3/2024, Công ty Đấu giá hợp danh Đại Dương Group liên tục được Trung tâm Phát triển quỹ đất và quản lý trật tự giao thông, xây dựng, môi trường huyện Tân Yên thông báo lựa chọn là đơn vị tổ chức đấu giá: 71 lô đất tại xã Ngọc Châu, xã Lan Giới, xã Phúc Sơn, ngày 5/4/2024; 61 lô đất tại xã Đại Hoá, ngày 12/4/2024; 66 lô đất tại xã Ngọc Thiện, ngày 15/4/2024; 87 lô tại huyện Tân Yên, ngày 8/5/2024. Ngoài ra, Trung tâm Phát triển quỹ đất và quản lý trật tự giao thông, xây dựng, môi trường thị xã Việt Yên thông báo lựa chọn là đơn vị tổ chức đấu giá đối với 70 lô tại thị xã, ngày 5/4/2024…

Như Báo Thanh tra phản ánh, Công ty Đấu giá hợp danh Đại Dương Group từng vi phạm nghiêm trọng, tràn lan các quy định của Luật Đấu giá tài sản tại các địa phương thuộc tỉnh Bắc Giang. Tuy nhiên, sau đó, công ty này vẫn liên tục được các địa phương như thị xã Việt Yên, huyện Tân Yên, huyện Lục Nam… “chọn mặt, gửi vàng” khi lựa chọn đấu giá các lô đất có giá trị cao trên địa bàn.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc.

Thanh Hoa