Theo Báo cáo số 106, ngày 30/5/2022 (đại diện UBND huyện cho biết là văn bản gần nhất) của UBND huyện Nam Trực về kết quả thực hiện Kết luận số 39/KL-TTr của Thanh tra tỉnh Nam Định, sau khi tiến hành các bước, Hội đồng Xử lý kỷ luật huyện đã họp, đề nghị không kỷ luật đối với ông Phạm Văn Đức, nguyên Chủ tịch UBND thị trấn Nam Giang, Ủy viên Ban Quản lý dự án (BQLDA) giai đoạn (5/2014 - 6/2020).

Đề nghị kỷ luật với hình thức khiển trách đối với 4 trường hợp, gồm: Ông Vũ Văn Thiện - nguyên Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) huyện giai đoạn 2000 - 2012; ông Vũ Thế Đình - nguyên Chủ tịch UBND thị trấn Nam Giang, Trưởng BQLDA (giai đoạn 9/2000 - 10/2005); ông Nguyễn Hữu Ngợi - nguyên Phó Chủ tịch UBND thị trấn Nam Giang, Ủy viên BQLDA; ông Nguyễn Văn Tưu - nguyên công chức tài chính kế toán thị trấn, Ủy viên BQLDA.

Hành vi vi phạm của các cá nhân chủ yếu xảy ra từ giai đoạn 2000 - 2005, đối chiếu với quy định của pháp luật thì đã hết thời hiệu xử lý kỷ luật. Căn cứ quy định của pháp luật, UBND huyện Nam Trực sẽ thông báo tới cơ quan và cá nhân có liên quan, đồng thời báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy xem xét xử lý trách nhiệm đối với đảng viên theo quy định.

leftcenterrightdel
Một trong những dãy nhà ở nằm trong CCN Vân Chàng. Ảnh: Thành Nam

Bên cạnh đó, báo cáo này cũng nêu nhiều nội dung huyện chưa thực hiện được theo kiến nghị của cơ quan thanh tra do còn nhiều vướng mắc chưa giải quyết được.

Với kiến nghị, chỉ đạo các nhà thầu, BQLDA khẩn trương hoàn thiện hồ sơ quyết toán công trình hoàn thành...: Ngày 31/12/2021, UBND thị trấn Nam Giang có Báo cáo số 54/BC- UBND, trong đó nêu: Chủ đầu tư và bên thi công đã thanh toán tạm ứng theo hợp đồng 100 triệu đồng; với khối lượng đã thi công do bên hai A-B chưa nghiệm thu nên chưa hoàn thiện hồ sơ tổng hợp khối lượng xây lắp; nhà thầu thi công chưa cung cấp được hồ sơ xây dựng nên chưa hoàn thiện được hồ sơ thanh quyết toán.

Chủ đầu tư kiến nghị các cấp có thẩm quyền có văn bản đề nghị Kho bạc Nhà nước tỉnh cung cấp hồ sơ để củng cố hồ sơ thanh quyết toán.

Đối với kiến nghị chỉ đạo UBND thị trấn Nam Giang, Phòng TN&MT chuyển các hồ sơ thuê đất của 72 hộ gia đình, cá nhân đã thuê đất trong CCN Vân Chàng năm 2003 sang cơ quan thuế để cơ quan thuế tính truy thu tiền thuê đất của các hộ thuê đất từ năm 2003 đến nay (theo số liệu tạm tính, chưa trừ phần được miễn giảm thì đến hết năm 2020 số tiền phải thu khoảng hơn 3,6 tỷ đồng)…: Chưa thực hiện được do còn vướng mắc.

UBND huyện đã chỉ đạo Phòng TN&MT huyện phối hợp với UBND thị trấn Nam Giang chuyển toàn bộ hồ sơ thuê đất của 72 hộ gia đình, cá nhân sang Chi cục Thuế khu vực Nam Ninh. Tuy nhiên, do về quy trình chưa đảm bảo nên Chi cục Thuế chưa có căn cứ để tính thuế phải nộp theo quy định.

Các hợp đồng thuê đất của 72 hộ gia đình, cá nhân chưa có đầy đủ chữ ký, dấu... nếu phải hoàn thiện sẽ gặp khó khăn do thời điểm 2003 dấu của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước đây (nay là Phòng TN&MT) đã bị thu hồi sau khi chia tách.

Thực tế việc sử dụng đất của nhiều hộ dân có biến động về hiện trạng, chủ sử dụng và mục đích sử dụng đất so với hồ sơ thuê đất ban đầu. Nếu chuyển 72 hộ sơ sang Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện để lập phiếu chuyển thông tin thì việc xác lập hồ sơ không đảm bảo về hiện trạng sử dụng đất…

leftcenterrightdel
Một bãi rác được hình thành tại khu đất bỏ hoang cuối CCN Vân Chàng. Ảnh: Thành Nam 

Với kiến nghị chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn thuộc huyện và UBND thị trấn Nam Giang phối hợp với Sở Công thương, Sở Xây dựng rà soát đánh giá thực trạng việc xây dựng nhà ở, văn phòng, nhà xưởng và hoạt động của CCN Vân Chàng lập phương án xử lý báo cáo UBND tỉnh: Huyện đã phối hợp với các sở rà soát thực trạng, nhưng chưa lập phương án xử lý báo cáo UBND tỉnh theo đề xuất phương án xử lý của các sở.

Các hộ còn lại xây dựng trên đất hợp pháp (đã được cấp thẩm quyền giao đất, cho thuê đất đúng quy định) nhưng xây dựng nhà ở, văn phòng không đúng quy định đề nghị UBND huyện Nam Trực xử lý vi phạm về xây dựng theo thẩm quyền.

Nhận thấy với đề xuất xử lý này là khó triển khai thực hiện, vì số lượng hộ vi phạm nhiều và căn cứ quy định xử phạt vi phạm hành chính xây dựng thì những hộ này có hành vi vi phạm xây dựng (nhà xưởng, nhà ở, nhà điều hành kiên cố...) không có giấy phép xây dựng, vi phạm về quy hoạch...

Nếu xử lý thì buộc phải phạt tiền và đồng thời các hộ phải khắc phục bằng cách phá dỡ công trình, phần công trình xây dựng vi phạm nên UBND huyện chưa lập được phương án xử lý đối với từng trường hợp vi phạm về xây dựng…

Đối với nội dung trên cơ sở phương án xử lý đối với CCN Vân Chàng điều chỉnh quy hoạch chi tiết cụm công nghiệp Vân Chàng trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định; lập phương án xử lý đối với từng trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai, xây dựng trong CCN Vân Chàng theo quy định của pháp luật; hoàn thiện các thủ tục về đất đối với các hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trong CCN Vân Chàng: Chưa triển khai thực hiện được do chưa điều chỉnh dự án; chưa lập phương án xử lý báo cáo UBND tỉnh; mặt bằng xây dựng cơ sở hạ tầng của một số hạng mục nằm ngoài diện tích đất được UBND tỉnh thu hồi (một phần đường ngoại vi, cống thoát nước và tường chắn đất của hồ xử lý nước thải); nhiều hộ trong CCN đã vi phạm xây dựng công trình kiên cố (nhà ở, văn phòng, nhà điều hành) và tự ý mua bán, chuyển nhượng, cho tặng đất không đúng quy định…

Thành Nam