Như Báo Thanh tra thông tin, ngày 5/7/2023, Chủ tịch UBND huyện ban hành Quyết định số 2529/QĐ- UBND về việc thành lập tổ kiểm tra liên ngành kiểm tra đột xuất xác minh nội dung phản ánh của nhân dân xã Lãng Sơn về việc chênh lệch giá tiền điện giữa phiếu thu tiền điện và hoá đơn điện tử của Hợp tác xã Tiêu thụ điện năng xã Lãng Sơn.

Từ ngày 14/7/2023 đến ngày 15/9/2023, tổ kiểm tra đã tiến hành kiểm tra tại Hợp tác xã Tiêu thụ điện năng xã Lãng Sơn.

Hợp tác xã hiện quản lý vận hành 10 TBA với tổng công suất 2.500 KWA. Tổng chiều dài đường dây hạ thế là 30.035m. Tổng số khách hàng mua điện đến nay là 2.485 khách hàng sử dụng điện, trong đó sử dụng điện sinh hoạt là 2.176 khách hàng, sử dụng điện vào mục đích khác là 309 khách hàng.

Tổ kiểm tra liên ngành của UBND huyện Yên Dũng đã tiến hành kiểm tra, rà soát 5.509 lượt khách hàng sử dụng điện từ tháng 1/2023 đến tháng 6/2023. Qua kiểm tra xác định, Hợp tác xã Tiêu thụ điện năng xã Lãng Sơn đã thu đúng, thu đủ số tiền đối với khách hàng theo sản lượng điện sử dụng thực tế hằng tháng, đúng biểu giá bậc thang bán lẻ quy định của Nhà nước.

Tổ kiểm tra liên ngành đã phát hiện 117 lượt khách hàng có sản lượng tiêu thụ điện năng trên phiếu thu và hoá đơn điện tử là như nhau, nhưng có sự sai lệch số tiền. Tổng số tiền sai lệch là 45.143.851 đồng.

Nguyên nhân số tiền trên hoá đơn điện tử thấp hơn phiếu thu là do Hợp tác xã đã chuyển đổi một phần sản lượng điện dùng cho mục đích sinh hoạt (giá cao hơn) sang mục đích sản xuất (giá thấp hơn).

Bên cạnh đó, hợp tác xã chưa kê khai xuất hoá đơn từ tháng 1/2023 đến tháng 5/2023 là 318.062.724 đồng.

Theo bản kê khai nghĩa vụ thuế của hợp tác xã, quý II/2023 đã gửi cho ngành Thuế thì số thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ chuyển kỳ sau còn 35.000.000 đồng.

Tổ kiểm tra liên ngành phát hiện 426 lượt khách hàng có sử dụng điện thực tế nhưng hợp tác xã chưa khai báo thuế, số tiền là 318.062.724 đồng.

Hợp tác xã khai báo chưa đúng số lượng khách hàng (hoặc sản lượng điện) sử dụng cho mục đích khác giữa ngành điện và thực tế.

Ngoài ra, hợp tác xã chưa khắc phục xong các tồn tại, hạn chế được chỉ ra tại Kết luận thanh tra số 03/KL-UBND ngày 16/4/2021 của UBND huyện Yên Dũng về việc thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động và quản lý, sử dụng kinh phí đối với Hợp tác xã Tiêu thụ điện năng xã Lãng Sơn giai đoạn 2018 đến tháng 7 năm 2020.

UBND huyện Yên Dũng xác định nguyên nhân số tiền trên hoá đơn điện tử thấp hơn phiếu thu là do hợp tác xã đã chuyển đổi một phần sản lượng điện dùng cho mục đích sinh hoạt (giá cao hơn) sang mục đích sản xuất (giá thấp hơn).

Tuy nhiên, sau khi nhận được phản ánh của người dân về sai lệch tiền điện giữa phiếu thu và hoá đơn điện tử, Hợp tác xã Tiêu thụ điện năng xã Lãng Sơn đã báo huỷ toàn bộ hoá đơn điện tử đã phát hành trước đó và khai báo, xuất lại hoá đơn điện tử đúng số tiền như phiếu thu hợp tác xã đã gửi cho khách hàng.

Chủ tịch UBND huyện Yên Dũng ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 3685/QĐ-UBND ngày 14/9/2023 đối với Hợp tác xã tiêu thụ điện năng xã Lãng Sơn với số tiền là 6.500.000 đồng. Hợp tác xã bị buộc điều chỉnh số thuế giá trị gia tăng đầu vào được chiết khấu trừ chuyển kỳ sau là 31.806.272 đồng.

Tại Kết luận số 10/KL-UBND, UBND huyện Yên Dũng cũng đề nghị Điện lực thành phố Bắc Giang tổ chức kiểm tra việc khai báo mục đích sử dụng điện đối với Hợp tác xã Tiêu thụ điện năng xã Lãng Sơn để truy thu số tiền chênh lệch (nếu có).

UBND huyện yêu cầu Hợp tác xã Tiêu thụ điện năng xã Lãng Sơn tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm, khắc phục ngay những tồn tại nêu trên, đồng thời nghiêm khắc chấn chỉnh rút kinh nghiệm đối với những yếu kém, tồn tại vi phạm, sai phạm trong công tác quản lý tài chính và các hoạt động của hợp tác xã; thực hiện nhiệm vụ thu, chi theo đúng quy định pháp luật.

Phòng Kinh tế được giao tham mưu UBND huyện kiến nghị cấp có thẩm quyền thực hiện bàn giao hạ tầng lưới điện của các hợp tác xã cho ngành Điện quản lý.

Hoàng Long