Theo đó, công dân phản ánh về việc Công ty Điện lực Hoà Bình thực hiện việc mua sắm vật tư, thiết bị điện có mức giá cao hơn so với thị trường. Việc giá vật tư, thiết bị điện bị nâng cao được cộng vào giá thành có nguy cơ gây tăng giá điện khiến người tiêu dùng chịu thiệt thòi.

Cụ thể, Công ty Điện lực Hoà Bình có Quyết định số 777/QĐ-PCHB ngày 16/4/2021 phê duyệt trúng thầu gói thầu mua sắm vật tư, thiết bị phục vụ sản xuất, kinh doanh (đợt 1 năm 2021). Giá trúng thầu là 16.311.364.740 đồng.

Theo danh mục hàng hoá, mức giá vật tư, thiết bị được mua của nhà thầu là cao, cụ thể: Ghíp cáp vặn xoắn 1 bulông 25-120 có giá 65.230 đồng; ghíp cáp vặn xoắn 2 bulông 25-120 có giá 117.920 đồng.

Công ty Điện lực Hoà Bình có Quyết định 1595/QĐ-PCHB ngày 18/10/2023 phê duyệt trúng thầu. Mức giá mặt hàng nêu trên thấp hơn nhiều, cụ thể: Ghíp cáp vặn xoắn 1 bulông 25-120 có giá 44.388 đồng; ghíp cáp vặn xoắn 2 bulông 25-120 có giá 72.360 đồng.

Công ty Điện lực Ninh Bình có Quyết định 613/QĐ-PCNB ngày 25/5/2023 phê duyệt trúng thầu. Mức giá ghíp cáp vặn xoắn 1 bulông 25-120 thấp hơn, là 40.150 đồng.

Công ty Điện lực Điện Biên có Quyết định số 247/QĐ-PCĐB ngày 2/3/2023 phê duyệt trúng thầu. Mức giá ghíp cáp vặn xoắn 2 bulông 25-120 thấp hơn, là 63.360 đồng.

Công ty Điện lực Hoà Bình cho biết, phương án kỹ thuật và dự toán mua sắm, Công ty Điện lực Hoà Bình căn cứ vào thông báo giá của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, giá tham khảo từ các nhà sản xuất, đơn vị phân phối có uy tín trên thị trường tại từng thời điểm lập, được bộ phận thẩm định phê duyệt theo quy định pháp luật.

Mặc khác, tại thời điểm tổ chức lựa chọn đơn vị cung cấp vật tư trùng với thời điểm diễn ra dịch bệnh Covid-19 trên thế giới và Việt Nam, dẫn tới chuỗi cung ứng nguyên, nhiên vật liệu trên toàn cầu bị đứt gãy, hầu hết các mặt hàng nhập bị khan hiếm, gián đoạn và có xu thế tăng giá đột biến.

Quá trình thực hiện đấu thầu mua sắm được Công ty Điện lực Hoà Bình đăng tải hồ sơ mời thầu công khai trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia với hình thức lựa chọn nhà thầu “đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng)”, đây là hình thức lựa chọn nhà thầu công khai, minh bạch, tất cả các nhà thầu có đủ năng lực đều có thể tham gia dự thầu. Vì vậy, chủ đầu tư không thể biết danh sách nhà thầu nào tham gia cho đến khi mở thầu. Các hồ sơ dự thầu được tổ chuyên gia đấu thầu Công ty Điện lực Hoà Bình đánh giá theo trình tự quy định hợp lệ (đạt về kỹ thuật sẽ được xem xét đánh giá về giá dự thầu), hồ sơ nào có giá chào thấp nhất được mời vào thương thảo, ký kết hợp đồng.

Ông Bùi Đắc Thảo, Trưởng phòng Kế hoạch Vật tư, Công ty Điện lực Hoà Bình cho biết, gói thầu mua sắm vật tư, thiết bị phục vụ sản xuất, kinh doanh (đợt 1 năm 2021) có tỷ lệ tiết kiệm khoảng 3%.

Thanh Hoa